Alfaport-Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verlenging van betalingstermijn voor concessies

Alfaport-Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verlenging van betalingstermijn voor concessies

Om de concessionarissen in de haven van Antwerpen te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden, staan het Havenbedrijf en Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) uitstel van betaling toe voor domeinconcessies.

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de Antwerpse havengemeenschap aan het Havenbedrijf en aan MLSO om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport zullen het Havenbedrijf en MLSO de betalingstermijn voor concessies verlengen tot 30 juli 2020 en dit voor de facturen met betrekking tot Q3 2020.

Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen kunnen het Havenbedrijf en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q3 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Dit verzoek moet uiterlijk op 10 juni 2020 worden geformuleerd aan pd_concessies@portofantwerp.com (Havenbedrijf) of facturatie@mlso.be (MLSO).

Voor meer details kan je terecht op de website van het Havenbedrijf Antwerpen en www.mlso.be/nl/voor-bedrijven

Het Havenbedrijf, MLSO en Alfaport-Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.

Contact Alfaport Voka
Stephan Vanfraechem - algemeen directeur Alfaport Voka
+32 486 51 01 69
stephan.vanfraechem@voka.be

Contact Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)
Peter Van de Putte – directeur
+32 474 266 395
pvdputte@mlso.be

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen