Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens willen één walstroomsysteem

Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens willen één walstroomsysteem

Europese aanbesteding gestart

Port of Antwerp, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, North Sea Port Netherlands, Drechtsteden en de Vlaamse Waterweg willen komen tot één uniform walstroomsysteem voor de binnenvaart en riviercruise. Dat is bevorderlijk voor het gebruikersgemak en stimuleert het gebruik van walstroom, een voorziening die stilliggende schepen van stroom voorziet. Uit naam van al die zogenoemde ‘Walstroompartijen’ is Havenbedrijf Rotterdam een Europese aanbesteding gestart die moet leiden tot een leverancier voor deze dienstverlening.

De aanbesteding past in het beleid van de ‘Walstroompartijen’ om de havengebieden in Nederland en België in balans te ontwikkelen. Dat betekent dat niet alleen geïnvesteerd wordt in economie, maar ook in verbetering van leefbaarheid en milieu. Duurzaamheid is daarbij het sleutelwoord. Gezamenlijk proberen overheden en bedrijfsleven meer te vervoeren over water en per trein in plaats van over de weg. Ook het beperken van uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof staat hoog op de agenda. Daarom is er veel onderzoek gedaan naar de toepassing van walstroom voor verschillende schepen en locaties. Dankzij walstroom  is het voor de schippers mogelijk om zonder uitstoot (via een generator of hoofdmotor) maximaal van hun voorzieningen aan boord gebruik te kunnen maken.

De gezamenlijke doelstellingen hebben geleid tot een gezamenlijke aanpak waarbij het aanbod van walstroom zo eenvoudig en betrouwbaar mogelijk wordt gefaciliteerd. Het gaat daarbij primair om beheer en onderhoud van walstroomkasten (landzijde) en dienstverlening voor storingen aan scheepszijde en de dienstverlening voor de levering en facturatie van de elektriciteit via walstroomkasten. De binnenvaart opereert in een internationale context. Het is dus wenselijk deze standaardisatie voor het gebruik van walstroom over de landsgrenzen heen te bewerkstellingen.

De mogelijkheid bestaat dat ook andere walstroom aanbiedende partijen aansluiten bij deze nieuwe overeenkomst.

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen