Beste kwartaal ooit voor Port of Antwerp

Beste kwartaal ooit voor Port of Antwerp

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp steeg de eerste jaarhelft met 0,7% ten opzichte van de recordcijfers van de eerste helft van 2018.

Na twee absolute recordmaanden, april en mei, van meer dan 1 miljoen TEU, sluit de Antwerpse haven het kwartaal af met een sterke maand juni. Resultaat: een recordoverslag op kwartaalbasis. Vooral de toenemende groei van het aantal containers en droge bulk, compenseerde de daling van andere, meer marktgevoelige, goederenstromen zoals vloeibaar massagoed en stukgoed. Dat ondanks een Europese groeivertraging en onzekerheden in de markt. Meer ‘transshipment’ drijft de Antwerpse container business verder aan.

Containerhoogdagen in april en mei

De containertrafiek presteerde sterk in het tweede kwartaal met een nieuw overslagrecord in april dat in mei meteen scherper werd gesteld. Containerhoogdagen in april en mei brengen de groei naar +4,9%. Verklaring? Meer lading van en naar alle vaargebieden, met uitzondering van Zuid-Amerika. De overslag met het Verre Oosten noteerde zelfs een ‘double digit’ groei van 11,7%.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp, stelt: “De containeroverslag blijft groeien en dat is goed nieuws voor onze toppositie in de wereldwijde logistieke keten. De modal split realiseren is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We blijven werk maken van meer containertransport via het spoor en de binnenvaart.”

Terugval breakbulk stabiliseert

Betere maanden mei en juni luidden beter nieuws in voor de breakbulkoverslag. Na zes maanden stabiliseerde de overslag met een daling van 1,7%, tegenover het einde van het eerste kwartaal. De overslag van conventioneel stukgoed ging er ook licht op vooruit. Nog steeds 3,2% minder tegenover het eerste halfjaar van 2018, maar de ijzer- en staalafvoer presteerden stilaan beter.

De RoRo overslag die aan het einde van het eerste kwartaal nog groeide met 3,2%, vlakte af naar een groei van 0,9%. De behandeling van nieuw rollend materieel daalde met 7,9% in het tweede kwartaal en met 6,3% in de eerste zes maanden. Daarmee volgt het de globale trend van minder voertuigproductie. De behandeling van tweedehandswagens steeg daarentegen met 15,5% in het tweede kwartaal en 10,1% in het eerste halfjaar.

Droge bulk piekt in tweede kwartaal

De droge bulkoverslag boog een daling van 8,8% aan het einde van het eerste kwartaal om in een stijging van 8,7%. Dat ondanks 8% minder meststoffen, 25,7% minder ertsen en 6,5% minder behandeling van zand en grind. De cijfers voor kolen waren dan weer vier maal zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar, en de overslag van schroot groeide met bijna 10%.

Droge bulk kenmerkt zich traditioneel door een hoge volatiliteit, met verschillende goederentypes die een zeer divers karakter hebben.

Vloeibare bulk met hoopvolle signalen

Na relatief sterke maanden mei en juni noteert de vloeibare bulk een daling van 6,4% tegenover een daling van 8,2% aan het einde van het eerste kwartaal. De overslag ruwe aardolie groeide met 3,2%, net als de overslag van chemische producten die steeg met 5,4%. De behandeling van aardoliederivaten herstelde echter niet substantieel tijdens het tweede kwartaal.  Na zes maanden staat het cijfer 10,9% onder het niveau van vorig jaar, na drie maanden was dit nog 11,9%. Economische groeivertraging en sterk schommelende olieprijzen zorgen voor onzekerheid bij de handelaars. Er zijn echter hoopvolle signalen. Zo kondigde het tankopslagbedrijf Standic recent nog een investering aan van 200 miljoen euro voor een nieuwe state-of-the art opslagterminal voor chemische producten.

Zeeschepen

De voorbije zes maanden liepen 7.200 zeeschepen Antwerpen aan. De bruto tonnenmaat van de schepen die voor anker gingen, steeg met 0,6%  tot 209.283.498 BT.

Annick De Ridder, schepen voor de Haven besluit:  “Antwerpen zet verder op het elan van groei ondanks het huidige internationale klimaat. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat we opnieuw recordcijfers kunnen neerzetten in belangrijke segmenten. Deze cijfers onderstrepen nogmaals de nood aan bijkomende containercapaciteit. Ik ben er ten volle van overtuigd dat we samen met onze bedrijven én partners verder op dit groeipad zullen doorgaan.”
Story image

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen