Certified Pick up in haven van Antwerpen gaat volgende fase in

Certified Pick up in haven van Antwerpen gaat volgende fase in

Ophalen containers op basis van identiteit in plaats van pincode

Het nieuwe digitale proces voor de vrijgave van containers in de haven van Antwerpen, genaamd Certified Pick up (CPu), gaat een volgende fase in. In plaats van het gebruik van pincodes zal vanaf juli het ophalen van een container gebeuren op basis van identiteit. Het proces, dat zorgt voor een veilige, transparante en efficiënte afhandeling, is van toepassing op alle importcontainers die gelost worden uit een zeeschip.

Registratie verplicht tegen 1 juni

Vanaf 1 juli gaat de tweede fase van het digitale Certified Pick up proces in. De terminals in de haven van Antwerpen schakelen vanaf dan geleidelijk over op een nieuwe manier van containerafhandeling, die is gebaseerd op identiteit in plaats van op pincodes. De MPET- en PSA-terminals zijn de eerste die het systeem gaan gebruiken waarbij identiteit wordt gecheckt aan de hand van een Alfapass en een vingerscan. Omdat alle rederijen daarvoor een vrijgaverecht aan hun klanten moeten toekennen, worden deze bedrijven verzocht om zich uiterlijk op 1 juni 2021 te registreren voor het CPu proces via de website van NxtPort.

Story image

Veiliger, transparanter en efficiënter

CPu is op 1 januari 2021 in werking getreden en zorgt ervoor dat het proces voor de vrijgave van containers veiliger, transparanter en efficiënter verloopt. CPu is namelijk een neutraal, centraal dataplatform waar alle actoren die betrokken zijn bij het container importproces geconnecteerd zijn. In samenspraak met de havengemeenschap werd beslist dat de implementatie van CPu gefaseerd zou verlopen. In de eerste fase bracht CPu in de vorm van een reeks ’groene lichten’ transparantie over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen. Voor meer informatie kan je terecht op www.portofantwerp.com/cpu of via de online trainingen die in mei en juni in Nederlands en Engels worden georganiseerd.

Port of Antwerp CEO Jacques Vandermeiren: “Deze volgende fase in het CPu proces is een belangrijke volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. Deze nieuwe werkwijze staat garant voor een snel en geïntegreerd vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten. Dat we dit in samenspraak met de verschillende partners in de havenketen hebben bereikt, bewijst nogmaals de kracht en veerkracht van de havengemeenschap in Antwerpen.”
Havenschepen Annick De Ridder: “In deze volgende fase schroeven we als havengemeenschap onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de strijd tegen internationale drugstrafiek verder op. Samen met de verschillende partners zetten we op deze manier onze schouders onder een verdere beveiliging van de logistieke keten en maken we de omslag naar een digitaal afhaalsysteem voor containers. Dat bemoeilijkt niet enkel de illegale uithaalpraktijken van de georganiseerde misdaad, maar moet ook voor de bedrijven leiden tot efficiëntiewinsten In de logistieke keten.”

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 240 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen