Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenketen blijft werken

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenketen blijft werken

De tweede bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen heeft deze ochtend plaatsgevonden. Er werd bevestigd dat de haven feilloos blijft werken als onmisbare schakel voor de bevoorrading van België én van een groot deel van Europa.

Er is op dit moment nog geen grote terugval in de scheepsbewegingen te merken, behalve de reeds aangekondigde terugval uit China. Enkele nieuwe leden hebben de taskforce vervoegd en er werden enkele aandachtspunten gedefinieerd. Vooral het aandachtspunt van de Green Lanes voor vrachtwagens werd naar voor geschoven om een efficiënte bevoorrading van de regio te blijven garanderen.

Vandaag vond de tweede vergadering plaats van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen. Deze multidisciplinaire en grensoverschrijdende taskforce bestaat uit verschillende schakels in de havenorganisatie en werd in het leven geroepen om de dagelijkse werking te monitoren met het oog op eventuele extra maatregelen. Naast de deelnemers van vorige keer sloten ook het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en Infrabel aan.

Havenplatform blijft feilloos werken

Momenteel is het havenplatform operationeel en zijn er geen onoverkomelijke problemen. Er werd, in samenspraak met agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), tijdelijk een tweede locatie in gebruik genomen voor het Antwerp Coordination Center (ACC) dat instaat voor de coördinatie van de scheepvaart. Zo wordt het personeel meer gespreid over de twee locaties en blijft het ACC 100% operationeel.

Aandachtspunten

De Taskforce heeft daarnaast enkele aandachtspunten gedefinieerd, die worden gemonitord:

  • Door dalende productie en consumptie in veel sectoren, daalt de afname van goederen en grondstoffen en worden er tekorten aan magazijnruimte, tankopslag en ruimte voor het stockeren van wagens verwacht en dit zowel in de haven als in het achterland. Er wordt momenteel al gezocht naar alternatieven om dit tekort op te vangen.
  • Alle EU-binnengrenzen werden gesloten voor personen. Personeel van essentiële sectoren kan nog wel de grenzen over en voor goederenvervoer zouden speciale ”green lanes” worden voorzien, een soort ‘fast lanes’ voor vrachtwagens zodat het oversteken van de grens niet meer dan 15 minuten duurt. De voorbije dagen waren er echter toch lange files aan de grensovergangen in Europa. De Taskforce gaat dit opvolgen bij de bevoegde instanties.

De bestaande maatregelen blijven gelden:

  • Basis preventieve hygiënische maatregelen
  • Het voorzien van voldoende reinigingsmiddelen voor machines
  • Zoveel mogelijk documenten digitaal uitwisselen en zo het menselijk contact tot een minimum beperken
  • Bemanning van schepen en personeel op de kaai zullen vooral van op afstand communiceren (via radio, telefoon)
  • Toepassen van de regels van social distancing, in de mate van het mogelijke en in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Economische impact

Er is op dit moment nog geen grote terugval in de scheepsbewegingen te merken. De vraag naar gezonde etenswaren en voeding met lange houdbaarheid blijft stijgen. In de komende weken wordt daarentegen een grote economische impact verwacht door het stilvallen van grote exportsectoren, zoals de automobielsector. Port of Antwerp blijft deze situatie permanent monitoren en zal blijven inspelen op de vragen van de logistieke spelers en terminals.

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen blijft wekelijks vergaderen. Voor meer informatie kan je terecht op onze Coronavirus webpagina.

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen