Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen opnieuw samen: haven blijft operationeel

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen opnieuw samen: haven blijft operationeel

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen is deze namiddag opnieuw samengekomen. De haven behoort tot de essentiële infrastructuur van ons land omdat ze cruciaal is voor de bevoorrading van het land en van Europa. De haven blijft ook tijdens deze tweede coronagolf 100% operationeel. Dit dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers. Tijdens de opnieuw samengeroepen taskforce werden enkele aandachtspunten gedefinieerd omtrent de extra opgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad en de provincie Antwerpen.

Vandaag vond opnieuw een vergadering plaats van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen. De deelnemers aan de taskforce vinden het belangrijk om de situatie nu goed te monitoren en de werking van de haven te blijven waarborgen. Tijdens de taskforce werd er nogmaals benadrukt dat het operationeel houden van de haven een gezamenlijke prioriteit is om de bevoorrading van ons land op peil te houden.

Havenplatform operationeel

Momenteel blijft het havenplatform feilloos werken. Tot nu toe werden enkel geïsoleerde gevallen van het virus vastgesteld. Er is ook geen verhoging van het ziekteverzuim merkbaar ten opzichte van vorig jaar. Omwille van de vernieuwde maatregelen heeft de taskforce wel enkele aandachtspunten gedefinieerd:

  • Er gelden verschillende maatregelen voor de provincies Antwerpen en Oost Vlaanderen. Er wordt momenteel bekeken welke maatregelen, o.a. het dragen van mondneusmaskers, van toepassing zijn binnen het havengebied.
  • Aangezien de haven een essentiële sector is, zijn havenmedewerkers niet onderhevig aan de avondklok voor hun werkzaamheden in de haven. Een attest van de werkgever volstaat bij controles - attesten die tijdens de eerste corona-uitbraak zijn gemaakt, blijven geldig.
  • Antwerpen werd op ‘code oranje’ gezet door Nederland. Maar vracht- en scheepvaartvervoer worden door de Nederlandse autoriteiten beschouwd als noodzakelijk vervoer en voor hen geldt deze code niet. Voor transportmedewerkers geldt dat als zij voor hun werk reizen, zij niet in thuisquarantaine hoeven tenzij zij klachten hebben. Deze sectoren zullen geïnformeerd worden door de Nederlandse overheid. Vrachtwagenbestuurders worden verzocht hun voertuig niet vaker dan strikt noodzakelijk te verlaten. Schippers en bemanning worden verzocht om aan boord te blijven.

Zoals altijd moeten alle inkomende schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er besmette personen of vermoedens van besmette personen aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien aangelopen havens. Het schip wordt daarop door Saniport (FOD Volksgezondheid) gescreend.

De bestaande maatregelen werden herbevestigd en extra communicatie daarover wordt voorzien:

  • Basis preventieve hygiënische maatregelen
  • Het voorzien van voldoende reinigingsmiddelen in machines
  • Zoveel mogelijk documenten digitaal uitwisselen en zo het menselijk contact tot een minimum beperken
  • Bemanning van schepen en personeel op de kaai zullen vooral van op afstand communiceren (via radio, telefoon)
  • Toepassen van de regels van social distancing, in de mate van het mogelijke en in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Economische impact

Ondanks de impact van de coronacrisis op de globale productie- en logistieke ketens en een daling van de vraag als gevolg van de pandemie, bleef de economische schade voor de haven beperkt. De totale goederenoverslag daalde de eerste jaarhelft met 4,9% ten opzichte van de eerste helft van 2019. Na een sterk eerste kwartaal kende de haven een verwachte terugval in de overslag van alle goederenstromen, uitgezonderd het containersegment. Voor het derde kwartaal verwacht Port of Antwerp nog geannuleerde afvaarten (blank sailings), maar tegelijk ziet het wel de eerste tekenen van herstel en het aantrekken van de Europese economie.

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen zal ad hoc samenkomen. Indien nodig, zal de frequentie verhoogd worden. Voor meer informatie kunnen havenmedewerkers, klanten en andere partijen terecht op de coronavirus webpagina en mailbox.

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen