Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen werkt aan havenbrede testaanpak

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen werkt aan havenbrede testaanpak

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen is deze namiddag opnieuw samengekomen. De haven is cruciaal is voor de bevoorrading van het land en van Europa. Dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers blijft de haven ook nu 100% operationeel. De taskforce benadrukt het belang van het snel testen van medewerkers in cruciale functies bij havenbedrijven en neemt initiatief om een gecoördineerde, havenbrede testaanpak uit te werken.

Vandaag vond opnieuw een vergadering plaats van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen. De deelnemers aan de taskforce vinden het, gezien de huidige, zorgwekkende evolutie van de covid-epidemie, belangrijk om de situatie nu goed te monitoren. Tijdens de taskforce werd er nogmaals benadrukt dat het operationeel houden van de haven een gezamenlijke prioriteit is om de bevoorrading van ons land op peil te houden. Een eenduidige en efficiënte teststrategie is hiervoor essentieel.

Testbeleid cruciaal voor de continuïteit

De Taskforce boog zich specifiek over het systematisch testen van medewerkers in functies die kritiek zijn voor de werking van en de veiligheid in bedrijven in de haven. Bedoeling is om doelgericht te testen in de eerste plaats om de veiligheid en gezondheid te garanderen, maar ook om medewerkers niet onnodig lang thuis in quarantaine te laten. Het betreft hier hoofdzakelijk medewerkers die hoog risico contact hebben gehad met personen die positief getest hebben.

De Taskforce neemt de nodige initiatieven om enerzijds te investeren in additionele testcapaciteit en anderzijds te komen tot een gecoördineerde, havenbrede aanpak die de continuïteit van de werking van de haven garandeert.

Aangezien deze problematiek ook de andere havens in ons land treft, is tevens beslist om de Taskforce Nautische Keten op korte termijn bij mekaar te roepen.

Oproep

De leden van de taskforce willen uitdrukkelijk hun steun uiten naar de zorgsector en roepen iedereen op om zich zowel op het werk als in de privésfeer aan de regels te houden. Dat is en blijft de beste manier om de zorgsector te ontlasten en deze crisis te bestrijden.

 Voor meer informatie kunnen havenmedewerkers, klanten en andere partijen terecht op de coronavirus webpagina en mailbox.

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen