Elf partners zetten zich in voor verdere ontwikkeling Grenspark Groot Saeftinghe

Elf partners zetten zich in voor verdere ontwikkeling Grenspark Groot Saeftinghe

1 juli 2021 - Op de grens van België en Nederland verrijst Grenspark Groot Saeftinghe. Samen met tien andere partners uit Vlaanderen en Nederland, heeft Port of Antwerp een samenwerkingsverband ondertekend om dit grensoverschrijdende project, gesteund door Europa via Interreg, een nieuwe impuls te geven. De partners verbinden zich hiermee om zich de komende vijf jaar in te zetten voor de verdere ontwikkeling van het unieke grenspark.

De krachten bundelen

In 2016 zet het Interreg Project Grenspark Groot Saeftinghe een krachtige beweging in gang. De regio schaart zich enthousiast achter de plannen voor een uniek grenspark in het gebied waar landbouw, natuur en haven in harmonie samenkomen. Om deze beweging voort te zetten, hebben Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, gemeente Beveren, gemeente Hulst, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland, De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurpunt Waasland VZW, Port of Antwerp en Maatschappij Linkerscheldeoever hun krachten gebundeld en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode 2021-2026. Deze overeenkomst verankert en verzilvert de al bereikte resultaten en zorgt voor een basis om de grensstreek een nog grotere, waardevolle impuls te geven.

Een uniek gebied

In het kader van dit grensoverschrijdende project werd de afgelopen zes jaar gewerkt aan getijdennatuur, waterveiligheid en een natuurbeheerplan en kreeg de unieke fauna en flora in het gebied een boost. Door de rust en de ruimte en de unieke combinatie van getijdennatuur, polderlandschappen en havenactiviteiten biedt het gebied een groot toeristisch en recreatief potentieel. Het is daarnaast een gebied waar grensparklandbouwers openstaan voor innovaties en experimenteren met teelten die voordelen opleveren voor de biodiversiteit, zoals kiekendiefvriendelijke teelten, die zonder gewasbescherming of kunstmest worden gekweekt. Andere voorbeelden van projecten zijn het plaatsen van afrasteringen rond de weidevogelgebieden, vleermuiskasten, het graven van rugstreeppadpoelen en het saneren van de Grote Geule.

Voor de komende vijf jaar werken de elf partners samen aan plannen, initiatieven en projecten die de grensregio nog steviger op de kaart zetten.

Toon Tessier, Port Area Development Manager Port of Antwerp: “Dit nieuwe samenwerkingsakkoord is een hefboom voor de verdere toekomst en ontwikkeling van dit unieke park. Port of Antwerp is hier, als community builder, nauw bij betrokken. Zo geven we, in het kader van natuurinclusieve landbouw, via het Landbouwinnovatiefonds innovatieve en duurzame landbouw een duwtje in de rug. We werken ook aan een dijken- en krekenplan om de biodiversiteit te versterken in combinatie met het respect voor erfgoedwaarden.”
Pieter Jan Meire, netwerkregisseur in het grenspark: “We doen het niet top-down, niet bottom-up maar dwars door het midden. Met een hart voor de streek en de omgeving. Binnen het grenspark wordt ruimte gemaakt voor initiatief en originele ideeën.  Overheden, natuurorganisaties, landbouwers, de haven en stakeholders, stuk voor stuk slaan ze de handen in elkaar in het grenspark. De tijd is aangebroken om te laten zien wat deze bijzondere grensstreek in zijn mars heeft.“

Voor meer informatie: www.grenspark-groot-saeftinghe.eu.

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 240 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen