Skip to Content
Extra Containercapaciteit Antwerpen: reactie Port of Antwerp op advies auditeur Raad van State

Extra Containercapaciteit Antwerpen: reactie Port of Antwerp op advies auditeur Raad van State

Port of Antwerp heeft kennis genomen van het feit dat de auditeur van de Raad van State adviseert om het voorkeursbesluit ECA van januari 2020 te vernietigen, omdat er te weinig garanties zijn dat ECA geen negatieve invloed heeft op natuurgebieden door stikstofdeposities. Het gaat hier over een advies, niet over een arrest van de Raad van State. Port of Antwerp zal dit auditoraatsverslag nu grondig analyseren.

Met dit advies van de auditeur van de Raad van State wordt de noodzaak van extra containercapaciteit niet ter discussie gesteld. Port of Antwerp blijft zich dan ook volop inzetten op het realiseren van de hoognodige extra containercapaciteit tegen 2030. Het nut en de noodzaak van ECA blijven namelijk meer dan actueel. De haven van Antwerpen is de belangrijkste economische motor van België en een onmisbare schakel in de bevoorrading van ons land en een groot deel van Europa. Containertrafiek speelt daarin een hoofdrol. Jaarlijks groeit het marktaandeel van containertrafiek in Antwerpen. Ook in deze economisch moeilijke covid-periode blijft de containersector in Antwerpen groeicijfers optekenen. De bestendiging van de container business is dan ook essentieel voor de creatie van bijkomende jobs en voor het behoud van de Antwerpse haven als wereldhaven. Met ECA verzekeren we m.a.w. duurzame groei en de welvaart van onze economie voor de huidige en toekomstige generaties.

Het verduurzamen van de haven en de bijhorende problematiek van stikstofdeposities is een strategische prioriteit bij Port of Antwerp. Port of Antwerp beklemtoont dan ook het belang van een rechtszeker Vlaams regelgevend kader voor stikstofemissies, dat de Europese natuurnormen respecteert en tegelijk toelaat dat economische activiteit in ons land zich kan blijven ontwikkelen en hiervoor een geschikt investeringsklimaat creëert. Port of Antwerp zal er alles aan doen om ECA in zo’n rechtszeker kader te laten passen, bijvoorbeeld door het introduceren van walstroom.

Havenschepen Annick De Ridder: “Dit is natuurlijk nog geen arrest, maar het voorafgaande advies van de auditeur. We gaan dit nu grondig bestuderen. Het realiseren van extra containercapaciteit is uiteraard cruciaal voor onze Antwerpse haven en voor de welvaart en jobs die ze genereert als motor van onze economie.  In afwachting van het arrest blijven we verder werken aan het dossier. Zo loopt er onder andere nog een reeks onderzoeken naar de mogelijke effecten van ECA op de mens en milieu en naar de manieren om die eventuele effecten te voorkomen of te milderen.”

 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen