Skip to Content
Haven van Antwerpen dringt aan op snelle beslissing over extra containercapaciteit na recordmaand april

Haven van Antwerpen dringt aan op snelle beslissing over extra containercapaciteit na recordmaand april

Nooit eerder werden er in een maand zoveel containers behandeld in de haven van Antwerpen dan in april 2019.

Het is de tweede keer dat de maandelijkse kaap van 1 miljoen TEU werd gerond en bovendien in een maand van slechts 30 dagen (tov 31 dagen voor mei 2018). Het Havenbedrijf noteerde een recordoverslag van 1,053 miljoen TEU containers. De maand april bevestigt opnieuw dat de haven in recordtempo afstevent op haar maximale containercapaciteit. Het havenbestuur vraagt de Vlaamse regering uit economische urgentie: neem de beslissing over extra containercapaciteit.

Containers, containers, containers…

In het eerste kwartaal van 2019 steeg de containertrafiek met 0,6% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018. Na vier maanden is de groei intussen aardig gecumuleerd tot 3,3%. April was daarmee de allerbeste maand ooit wat containers betreft, gepaard met een breed gedragen groei bij de containerterminals. Op het eerste zicht zal ook mei deze trend evenaren.

Annick De Ridder, schepen voor haven: “We dringen erop aan dat de Vlaamse Regering snel de locatie voor de extra containercapaciteit in de haven bepaalt. Ze kunnen op ons rekenen om samen met alle betrokken partijen te bouwen aan de duurzame havenontwikkeling. Enkel samen kunnen we de vooropgestelde duurzame groei van onze haven realiseren.

Jobs, jobs, jobs…

De duurzame groei garandeert de directe en indirecte tewerkstelling. Recente cijfers van de Nationale Bank bevestigen de rol van de haven als krachtigste economische motor van België. De haven van Antwerpen levert 20,7 miljard euro toegevoegde waarde en creëert daarmee jobs (direct én indirect) voor meer dan 144.000 werknemers. Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Het nieuwe maandrecord bevestigt nogmaals onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken krijgt en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt. Daarom is een strakke timing echt noodzakelijk en essentieel om onze internationale leiderspositie en rol als motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken.”

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen