Skip to Content
Havenbedrijven Antwerpen en Rotterdam vragen aandacht van nieuwe Europese Commissie en Parlement voor economische betekenis havens

Havenbedrijven Antwerpen en Rotterdam vragen aandacht van nieuwe Europese Commissie en Parlement voor economische betekenis havens

“Support van Europese Unie is essentieel bij infrastructuurinvesteringen die nodig zijn voor realisatie van energietransitie”

Energietransitie en digitalisering zijn de twee strategische uitdagingen waarvoor grote industriehavens zich gesteld zien. De Europese Unie kan een belangrijke stimulans bieden aan havenbedrijven en industrieclusters bij het realiseren van de transitie naar CO2-neutrale havens van de toekomst. De havenbedrijven van Antwerpen en Rotterdam hebben daarom het initiatief genomen om een gezamenlijk evenement te organiseren voor Europese beleidsmakers, met bijdragen van deskundigen uit de wereld van wetenschap, industrie en logistiek.

Het evenement “The Added Value of Ports” vindt plaats op woensdag 11 september 2019 in Brussel. Sprekers zijn onder andere Henrik Hololei (Directeur-Generaal voor Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie), Christian Holzleitner (Directie Klimaat van de Europese Commissie) Jacques Vandermeiren (CEO Havenbedrijf Antwerpen) en Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam).

Doel van deze bijeenkomst is om de nieuwe Europese Commissie en Europarlementariërs te attenderen op de economische betekenis van deze havens en de bijdrage die havens kunnen leveren aan toekomstig Europees beleid op het gebied van handel, transport en industrie.

 “Steun van de Europese Unie is essentieel bij infrastructuurinvesteringen die nodig zijn voor het realiseren van de energietransitie”, zegt Ronald Paul. “Het ontwikkelen van infrastructuur vormt het fundament onder een succesvolle energietransitie. Dit betekent het aan elkaar knopen van productielocaties binnen en tussen industriële clusters. Hiervoor hebben we de Europese Unie nodig”, aldus Paul.
 Jacques Vandermeiren: “Havens zijn voortrekkers van de energietransitie. Grote havenclusters zijn uitgelezen plekken om de transitie te realiseren. Wij rekenen op steun van de Europese Unie voor ondersteunende regelgeving en financiële impulsen voor projecten waarvan de business cases nog niet sluitend zijn.”

Voorbeelden van projecten die de Europese Unie kan faciliteren, zijn de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage), waterstofinfrastructuur, de ontwikkeling van windparken op de Noordzee en de versteviging van het Green Energy Grid voor de aanlanding van windenergie op zee.

Voor Havenbedrijf Rotterdam is de energietransitie-opgave helder: samen met bedrijven en andere partners werken we in drie stappen naar een CO2-neutrale haven in 2050. Transitie is één van de vijf strategische pijlers van het havenbedrijf Antwerpen. Het klimaatbeleid van het havenbedrijf Antwerpen is daar een onderdeel van en steunt op de pijlers klimaatinnovatie en klimaatmitigatie, die vorm krijgen in een actiegericht stappenplan. 

De nieuwe Europese Commissie treedt formeel aan op 1 november 2019 voor een periode van vijf jaar.

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen