Skip to Content
Inspraakrondes Extra Containercapaciteit Antwerpen leiden tot bijsturing van het onderzoek

Inspraakrondes Extra Containercapaciteit Antwerpen leiden tot bijsturing van het onderzoek

Participatie in grote infrastructuurprojecten zinvol.

Uit de  twee meest recente inspraakrondes kwamen nieuwe ideeën die we binnen het complex project Extra Containercapaciteit haven Antwerpen (ECA) grondig zullen uitwerken. Zo onderzoeken we nieuwe mogelijke locaties voor een extra spoorbundel en een derde inrichtingsalternatief voor het Tweede Getijdendok. Via een publieke raadpleging die start op 5 mei 2021 worden die nieuwe elementen in ECA aan de ruime bevolking voorgelegd.

In juli 2016 gaf de Vlaamse Regering het startschot voor het complex project Extra Containercapaciteit haven Antwerpen (ECA). In de procedure ‘complexe projecten’ vormen transparantie en inspraak belangrijke uitgangspunten voor het procesverloop. Voor ECA waren tot nu meer dan 100 organisaties betrokken en zijn er vijf inspraakrondes georganiseerd.

Onderzoek naar locaties extra spoorbundel

“Uit de publieke raadplegingen van twee projecten van ECA, met name Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven en Containercluster Linkerscheldeoever, kwamen nieuwe elementen naar voren die we meenemen in het onderzoek van de uitwerkingsfase”, zegt Filip Boelaert, voorzitter van de task force ECA. “Zo namen we voor de Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven de vraag mee om ook andere locaties van de nieuwe spoorbundel te verkennen.”

Aanvankelijk was er alleen sprake van een Spoorbundel Verrebroek. In verschillende inspraakreacties werden hierbij vraagtekens geplaatst, onder meer over de overlast die deze zou veroorzaken. Uit verder verkennend onderzoek blijkt intussen dat ook andere locaties, in de zone rond een Tweede Getijdendok, in beeld komen voor de realisatie van een spoorbundel.  

Duplex: een derde inrichtingsalternatief

”Bij de inspraak voor Containercluster Linkerscheldeoever werd gevraagd om de afbraak van de bestaande infrastructuur van het Deurganckdok zoveel mogelijk te vermijden. Hiervoor zullen we nu een derde inrichtingsalternatief voor het Tweede Getijdendok onderzoeken. We geven het de naam ‘duplex’, naast de al bekende 'boemerang' en de 'winkelhaak'. Ook de ‘duplex’ blijft binnen de contouren van het voorkeursbesluit ECA. Op 27 april zijn alle actoren betrokken bij ECA ingelicht tijdens een digitaal actorenoverleg”, vervolgt Filip Boelaert.
ECA inrichtingsalternatieven Twee Getijdendok
ECA inrichtingsalternatieven Twee Getijdendok

Publieke raadpleging van 5/5 tot en met 4/6

De onderzoekers schrijven de details van deze elementen momenteel uit in een 'tussennota'. Omdat een eventuele nieuwe locatie van de spoorbundel en een derde inrichtingsalternatief voor de containercluster nieuwe elementen zijn, wordt deze tussennota van 5 mei tot en met 4 juni 2021 voorgelegd in een publieke raadpleging, zodat iedereen hierover kan inspreken.

“Deze aanpak maakt nog maar eens duidelijk dat inspraak in grote infrastructuurprojecten wel degelijk zin heeft”, besluit Filip Boelaert.

Volgende stappen

Intussen werken de onderzoekers volop verder. Niet alle onderzoek hangt af van wat er in de nieuwe inspraakronde in mei voorligt. Daarom lopen de onderzoeken nu al voor zowel de westelijke ontsluiting als de containercluster. De nieuwe elementen worden na de inspraakronde evenwaardig onder de loep genomen en geïntegreerd behandeld. We verwachten nu dat al het onderzoek van de uitwerkingsfase van het complex project ECA in de loop van de zomer 2022 klaar is. De Vlaamse Regering zal daarna voor elk project van ECA een ontwerp-projectbesluit goedkeuren, waarna nog een uitgebreid openbaar onderzoek volgt.

Meer informatie

Alle informatie over het project “Extra containercapaciteit Antwerpen” vindt u op de website www.cpeca.be.

Persvragen richt u aan:

Maarten Goris
Omgevingsmanager ECA
+32 485 32 87 55
E-mail:
maarten.goris@mow.vlaanderen.be

Story image

 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen