Skip to Content
Nieuwe vrachtwagenparking Ketenis klaar in voorjaar 2022

Nieuwe vrachtwagenparking Ketenis klaar in voorjaar 2022

Op 19 april start in opdracht van Port of Antwerp de aanleg van een vrachtwagenparking voor het havengebied op de linker Scheldeoever. Parking Ketenis krijgt 280 plaatsen met alle nodige voorzieningen voor truckers. Bovendien dient de parking als overloopparking als de wachtrijen aan een of meerdere terminals te lang zouden worden. De parking komt tussen de Ketenislaan en de Schelde, net ten noorden van de Kallosluis en opent in het voorjaar van 2022.

Veilig en goed uitgerust

Parking Ketenis zal open gaan met 280 parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Dit kan met nog eens 90 plaatsen uitgebreid worden. Truckers vinden er voldoende en regelmatig onderhouden sanitair, douches en WIFI, maar ook bijvoorbeeld automaten met drank en voeding. Er komen ook ondergrondse afvalcontainers. De parking is verlicht en met een omheining afgescheiden van de weg. Het aantal vrije plaatsen wordt opgenomen in dezelfde app als de parkings langs de Vlaamse snelwegen.

De parking krijgt een luifel met zonnepanelen om eigen elektriciteit op te wekken. Er wordt op en rond de parking ook veel groen voorzien.

Ontwerp parking Ketenis
Ontwerp parking Ketenis

Zoektocht naar geschikte plaats

Port of Antwerp was al langer op zoek naar een geschikte plaats om op de linker Scheldeoever een vrachtwagenparking aan te leggen. Ten eerste om tegemoet te komen aan de behoeften van de vrachtwagenchauffeurs aan een veilige plaats om te rusten en aan voldoende sanitair. Daarnaast kan de parking ook dienst doen als overloopparking indien de wachtrijen aan de gates van een of meerdere terminals te lang zouden worden. Uiteindelijk bleek het terrein aan de Ketenislaan de meest geschikte optie. Vorige maand zijn de voorbereidende werken gestart en op 19 april begint de echte aanleg van de parking.

Locatie parking Ketenis
Locatie parking Ketenis

Natuurcompensaties

Aan de Beverse Dijk, ten zuiden van Kallo, komen een rietzone van 2,8 ha en 0,42 ha zogenaamde “kiekendiefvriendelijke teelten”, dus gewassen waarin de kiekendief kan foerageren. Op de buitenzijde van de flank van de bufferdijk komt een boscompensatie. Hiermee wordt de aanleg van de parking gecompenseerd.

Investering

Port of Antwerp investeert 7 miljoen euro (exclusief BTW) in de parking Ketenis en nog eens 0,5 miljoen in een upgrade van de vrachtwagenparking op rechteroever (Goordijk).

Het project krijgt steun van het Europees fonds “Connecting Europe Facility”.

Story image

The contents of this publication are the sole responsibility of Port of Antwerp and do not necessarily reflect the opinion of the European Union. 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen