Skip to Content
NxtPort bevaart nu ook internationale wateren

NxtPort bevaart nu ook internationale wateren

NxtPort zet een belangrijke stap in haar ontwikkeling en gaat internationaal.

Inmiddels gebruikt een duizendtal internationale users het Antwerpse dataplatform. Door het hergebruik van logistieke data op het open NxtPort-platform ervaren deze gebruikers een grotere efficiëntie in hun logistieke ketens en kunnen zij zich meer focussen op hun core activiteiten. Met de lancering van digitale communities in haven en industrie, heeft NxtPort belangrijke internationale klanten kunnen overtuigen van waardecreatie via digitale samenwerking.

NxtPort is een open dataplatform waarin lokale applicatie-ontwikkelaars hun eigen logistieke oplossingen kunnen uitwerken. NxtPort ontsluit tevens logistieke applicaties en api’s voor specifieke communities binnen de aangesloten havens. Een api (Application Programming Interface) is een toolset die programmeurs kunnen gebruiken om nieuwe software te maken voor op het platform. Door het transparant delen van data en het opzetten van open communities wereldwijd, kunnen internationale logistieke ketens significant worden geoptimaliseerd.  

De internationalisering van NxtPort wordt via een joint venture ondersteund door Vopak Ventures. Geert De Wilde en Mark Noordhoek Hegt zullen gezamenlijk de directie vormen van NxtPort International. De operationele leiding van NxtPort wordt intussen ad interim waargenomen door Pascale Pasmans, in afwachting van de nieuwe CEO. De gefaseerde uitrol van CPU vanaf januari wordt gewaarborgd.

Geert De Wilde, NxtPort International: “De samenwerking met Vopak Ventures, biedt NxtPort een ongeziene kans om haar activiteiten uit te breiden op verschillende locaties. We dragen hiermee actief bij tot het digitaal verknopen van maritieme clusters over heel de wereld in een geest van openheid en samenwerking.”

Leo Brand, CIO Vopak: “ Als wereldmarktleider tankopslag zien we het als onze rol om positieve ontwikkelingen in logistieke ketens en havens verder te brengen. Daarbij kijken we voorbij de grenzen van ons eigen bedrijf, onze eigen klanten en onze eigen bedrijfstak. Dit geldt voor onderwerpen als veiligheid maar ook voor digitalisering. We zijn ervan overtuigd dat digitalisering een kritische succesfactor is voor de havens van de toekomst en dat deze digitale platformen alleen echt succesvol kunnen worden als ze vanuit een onafhankelijke rol worden opgezet. Open voor alle logistieke partijen, ook partijen die elkaars concurrent zijn."

 

Profiel NxtPort BV

Nxtport,  ontstaan in 2016, is actief in de Haven van Antwerpen (www.nxtport.com). De missie is het  brengen van transparantie in de supply chain dankzij een neutraal data sharing platform.

 

Profiel Vopak Ventures

Vopak Venture is een onderdeel van Royal Vopak, 's werelds toonaangevende onafhankelijke tankopslagbedrijf www.vopak.com. Vopak Ventures identificeert investeringsmogelijkheden in start-ups en scale-ups in nieuwe technologieën en opkomende waardeketens met een focus op duurzaamheid en digitalisering.vopak-ventures

 

Meer informatie: NxtPort geert.dewilde@nxtport.eu

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen