Opslag ammoniumnitraat onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden in haven van Antwerpen

Opslag ammoniumnitraat onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden in haven van Antwerpen

Gisteren raakte Libanon zeer zwaar getroffen door een ontploffing in de haven van Beirut. Port of Antwerp is bijzonder geraakt door deze tragedie en leeft mee met eenieder die hierdoor getroffen is.

Het product dat voor deze ontploffing zou gezorgd hebben is volgens de nu beschikbare informatie ammoniumnitraat. Dit wordt veelvuldig en over de hele wereld gebruikt als kunstmeststof en dus ook frequent behandeld in de haven van Antwerpen. De productie, behandeling en opslag ervan is in België streng gereglementeerd en gebeurt in onze haven onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden.

Annick De Ridder, Havenschepen: “Mijn oprechte medeleven aan de families en vrienden van de vele slachtoffers die zijn getroffen door dit onwerkelijke drama. Onze gedachten gaan uit naar hen. De situatie in Beiroet is in geen geval vergelijkbaar met de haven van Antwerpen. Allereerst zijn er de strikte veiligheidsnormen en het is ondenkbaar dat een dergelijk product jarenlang zou opgeslagen blijven in een hoeveelheid die overeen komt met de overslagvolumes in Vlaanderen over een heel jaar.”
Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen