PIONEERS-consortium gecoördineerd door Port of Antwerp neemt voortouw in vergroening van Europese havens

PIONEERS-consortium gecoördineerd door Port of Antwerp neemt voortouw in vergroening van Europese havens

Een internationaal consortium van 46 partners, geleid door Port of Antwerp, krijgt een subsidie van 25 miljoen euro van het Europese Horizon 2020-programma. Dit PIONEERS consortium, waarin toonaangevende havens, terminalexploitanten, transporteurs, expediteurs, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars, vernieuwers en overheidsinstanties vertegenwoordigd zijn, zal concrete oplossingen uitwerken om de broeikasgasemissies in havens te verminderen en tegelijk hun concurrentiepositie te vrijwaren. Het project zal 5 jaar lopen en gaat eind 2021 van start.

Story image

19 demonstratieprojecten

PIONEERS is een zeer ambitieus project dat alle aspecten van de havenactiviteiten tegen het licht houdt, gaande van terminalactiviteiten en concessieovereenkomsten, over mobiliteit, brandstoffen en connectiviteit, tot modellen voor samenwerking en de productie, opslag en het verbruik van energie. Het PIONEERS-consortium heeft de jury weten te overtuigen met een reeks van 19 ambitieuze demonstratieprojecten op het gebied van productie en levering van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift, optimalisering van stromen en digitale transitie.

Enkele concrete voorbeelden van deze demonstratieprojecten? De acties gaan over het opwekken van hernieuwbare energie en het invoeren van voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof en methanol; het aanpassen van gebouwen en verwarmingsnetwerken met het oog op energie-efficiëntie; een benadering inzake circulaire economie bij infrastructuurwerken; automatisering; en de uitrol van digitale platformen om de modal shift te bevorderen en de verplaatsingen van voertuigen, vaartuigen en containers te optimaliseren.

Port of Antwerp: pioniershaven

Port of Antwerp zal optreden als pioniershaven, waar de meeste demonstratieprojecten vorm krijgen en die zal aantonen hoe een echte Green Port eruit ziet. De havens van Barcelona, Constanta en Venlo nemen als collega-havens een actieve rol op om oplossingen zoveel mogelijk over te dragen naar hun omgeving, en worden betrokken om de beste praktijken van het project toe te passen.

Port of Antwerp wil tegen 2050 een koolstofneutrale haven zijn en is ervan overtuigd dat groene havens alleen tot stand kunnen komen via partnerschappen en een actieve dialoog met een breed netwerk van belanghebbenden. Om dit doel te bereiken, zullen de komende jaren cruciaal zijn om alle stakeholders aan boord te krijgen en innovatieve oplossingen uit te rollen. Het ambitieuze project PIONEERS biedt een uitgelezen kans om precies dat te bevorderen en ervoor te zorgen dat innovaties ook zoveel mogelijk op andere plekken toegepast kunnen worden.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: "Port of Antwerp streeft ernaar de eerste wereldhaven te zijn die economie, mens en klimaat met elkaar verzoent. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we nu actie ondernemen. PIONEERS bewijst hoe Port of Antwerp samen met een breed netwerk van belanghebbenden pionierswerk verricht om ons doel te bereiken."
Annick De Ridder, havenschepen: “Dit is voor de haven van Antwerpen en de hele havengemeenschap een belangrijke mijlpaal en toont ook aan dat we met onze ambities op het juiste pad zitten. We willen dit als financiële hefboom gebruiken om de verdere vergroening en verduurzaming van het havenplatform kracht bij te zetten en onze haven ultiem als dé Green Port of Europe te positioneren.”

 

Story image

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 240 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen