Port of Antwerp belangrijke toegangspoort tot een sterke Europese interne markt

Port of Antwerp belangrijke toegangspoort tot een sterke Europese interne markt

CEO Jacques Vandermeiren ontmoet Europees Commissaris voor Interne Markt en Industrie Thierry Breton in de haven van Antwerpen

25 juni 2021 - Vandaag heeft Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, in de haven van Antwerpen een ontmoeting gehad met Thierry Breton, Europees Commissaris voor Interne Markt en Industrie, om te praten over de rol van de haven als strategisch transport-, energie- en industriecentrum in Europa.

Na een rondleiding in de haven bespraken commissaris Thierry Breton en CEO Jacques Vandermeiren een brede waaier van belangrijke onderwerpen, gaande van duurzaamheid en digitalisering tot de waarde van logistieke ketens, de impact van Brexit op verladers van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk, en de fusie van de haven van Antwerpen met de haven van Zeebrugge die naar verwachting eind dit jaar een feit zal zijn.

De Europese havens hebben bewezen veerkrachtig en essentieel te zijn voor een sterke en internationaal goed verbonden Europese interne markt, zeker het afgelopen anderhalf jaar. De haven van Antwerpen heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving en economie tegen 2050, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal.

Annick De Ridder, havenschepen: "Onze haven fungeert als een belangrijke en essentiële toegangspoort tot de Europese interne markt omdat ze de vitale schakel vormt naar zowel bedrijven als EU-consumenten/burgers. Dankzij de alertheid, toewijding, knowhow en veerkracht van onze duizenden medewerkers konden we tijdens de COVID-19-crisis ononderbroken voor 100% operationeel blijven. Als thuishaven blijven we vastberaden in onze missie om de hefboomwerking naar een echte duurzame toekomst te vergemakkelijken en te vergroten."
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Als grootste Europese geïntegreerde petrochemische cluster zijn wij verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot en spelen we dus een cruciale rol in het klimaatvraagstuk. We moeten er dan ook voor zorgen dat we de motor en voortrekker worden van de energietransitie. We moeten vooruitkijken en ons voorbereiden door middel van innovatie. Digitalisering, data en het delen van gegevens zijn daarbij kritische succesfactoren. Het zal de toeleveringsketens efficiënter, duurzamer, veiliger en betrouwbaarder maken. Daarom bouwen we aan een robuust digitaal netwerk in de haven."
Thierry Breton, Europees commissaris voor Interne Markt en Industrie: "De haven van Antwerpen illustreert wat Europa industrieel aantrekkelijk maakt: getalenteerde mensen, ultramoderne infrastructuur en inventiviteit. Bij onze herstelinspanningen zetten we alle EU-beleidsinstrumenten in om de groene en digitale overgang van Europa's industriële hubs te ondersteunen en ons technologisch leiderschap, werkgelegenheidspotentieel en economische veerkracht te vergroten."  

De gesprekken werden gevolgd door een persmoment bij Qpinch. Qpinch is een technologische scale-up gevestigd in de haven van Antwerpen, die zich volledig inzet voor energie-efficiëntie in de industriële sector. Het heeft een technologie ontwikkeld waarmee restwarmte die vrijkomt bij tal van industriële processen kan worden opgevangen en gevaloriseerd tot waardevolle, herbruikbare proceswarmte. Op die manier kan zij belangrijke CO2-reducties realiseren. Port of Antwerp steunt Qpinch met één miljoen euro.

Commissaris Breton heeft bij Qpinch uit de eerste hand kunnen ervaren hoe een project bijdraagt tot een circulaire en energie-efficiënte economie. Door verschillende lokale spelers te mobiliseren, van de Universiteit van Gent tot Port of Antwerp, toont het de voordelen van het werken langs industriële ecosystemen.

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen