Skip to Content
Port of Antwerp bouwt verder aan de digitalisering van de haven

Port of Antwerp bouwt verder aan de digitalisering van de haven

Koen Breemersch aangesteld als adviseur van NxtPort


De ESSENTIE

  • Koen Breemersch aangesteld als adviseur van NxtPort
  • Visie vanuit technisch als commercieel perspectief op korte termijn bepalen
  • Producten als Bulkchain, Certified Pick-Up, Qronoport in de portfolio
  • Eind 2020 NxtPort internationaal gegaan

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft Koen Breemersch als adviseur aangesteld om de volgende fase voor haar dochteronderneming NxtPort uit te tekenen. Hiermee kan een visie voor de komende drie jaar worden bepaald, zowel vanuit technisch als commercieel perspectief.

De voorbije jaren legde NxtPort een solide basis voor het digitaliseren van de operationele informatiestromen in de haven. Doelstelling is het delen van data tussen de verschillende spelers om zo de logistieke keten in de brede havencontext efficiënter, goedkoper en veiliger te maken. Met producten als Bulkchain en Certified Pick-Up (CPu) worden bakens verzet. De samenwerking met Port+ resulteerde in de applicatie Qronoport.

De coronacrisis heeft wereldwijd het belang en de noodzaak van verdere digitalisering in de wereldwijde logistieke keten duidelijk gemaakt. Port of Antwerp wil daarin een voortrekkersrol blijven spelen. Zo staan onder meer de digitalisering van het spoor en de douane hoog op de agenda.

De tijd is dus gekomen om een geïntegreerd toekomstpad uit te tekenen. Met Koen Breemersch brengt het Havenbedrijf heel wat expertise aan boord rond het ontwikkelen en vermarkten van digitale platformen. Hiermee kan een visie voor de komende drie jaar worden bepaald, zowel vanuit technisch als commercieel perspectief. Eind 2020 werd ook al de internationalisering van NxtPort aangekondigd via een joint venture ondersteund door Vopak Ventures.

Koen zal de rol van ‘acting CEO’ opnemen. Pascale Pasmans, momenteel CEO Ad Interim van NxtPort, zal een nieuwe rol opnemen binnen het Havenbedrijf als Enterprise Portfolio Manager, waar zij aan het hoofd zal staan van het team dat de project portfolio en de strategische agenda van het Havenbedrijf bewaakt.

Over NxtPort BV

NxtPort BV, ontstaan in 2016, is actief in de Haven van Antwerpen (http://www.nxtport.com). De missie is het brengen van transparantie in de supply chain dankzij een neutraal data sharing platform.

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen