Port of Antwerp en PSA Antwerp vernieuwen Europa Terminal in kader van duurzame groei

Port of Antwerp en PSA Antwerp vernieuwen Europa Terminal in kader van duurzame groei

Om er voor te zorgen dat de grootste containerschepen Europa Terminal kunnen blijven aanlopen, plant Port of Antwerp in dialoog met de terminaluitbater PSA Antwerp, een verdieping van de kaaimuur van Europa Terminal. Hiervoor wordt de huidige kaaimuur volledig afgebroken en vervangen door een nieuwe. Na uitvoering van de werken zal de containerterminal schepen met grotere diepgang kunnen ontvangen. Om de operatonele impact te beperken, worden de werken in drie fasen uitgevoerd. Met deze verdieping bevestigen Port of Antwerp en PSA Antwerp hun ambitie om de bestaande ruimte in de haven zo optimaal en duurzaam mogelijk te benutten.

16 meter diepgang

Europa Terminal werd in 1990 in gebruik genomen als eerste getijde containerterminal in de haven van Antwerpen. De huidige diepgang van schepen die aan de kaaimuur kunnen aanmeren, is echter beperkt tot maximum 13,5 meter. Om ook containervaart met grotere diepgang te ontvangen wordt de diepte van de kaaimuur van de terminal in lijn gebracht met de maximale diepgang van circa 16 meter bij opvaart.

Werken in drie fasen

Om deze verdieping te kunnen bewerkstelligen, zijn omvangrijke maritieme werken noodzakelijk. De huidige kaaimuur met een lengte van bijna 1200 meter moet volledig afgebroken worden. Na deze afbraakwerken, zal vervolgens een nieuwe kaaimuur worden gebouwd met een oriëntatie die de vaargeul ter hoogte van Europa Terminal volgt. Containerbehandelaar PSA Antwerp staat in voor de volledige vernieuwing van de inrichting van de aansluitende voorkade met onder andere nieuwe bevloering en de grootste containerkranen. De kaaimuur zal uitgerust worden met alle no-regret infrastructuurmaatregelen om walstroom te kunnen implementeren. Een onderwaterdam zal voor bescherming van het nabijgelegen natuurgebied Galgenschoor zorgen.

Om de operationele impact zo beperkt mogelijk te houden, zullen de ingrijpende werken in drie fasen worden uitgevoerd. Hierdoor kan een groot deel van de terminal steeds in dienst blijven terwijl een ander deel van de capaciteit afgeleid wordt naar PSA Noordzee Terminal. Verwachting is dat de werken eind dit jaar van start kunnen gaan.

Duurzame groei

Als motor van de Belgische economie evolueert de haven van Antwerpen mee met de maatschappelijke en wereldwijde ontwikkelingen. Om op het topniveau van de wereldhavens te blijven spelen, moet de haven extra containercapaciteit kunnen bieden aan haar klanten. Hiervoor werkt de haven permanent aan zowel de uitbreiding, zoals met het project ECA, als de optimalisatie van de bestaande capaciteit. Het vernieuwen van Europa Terminal vormt een belangrijke stap in de verdere uitbouw van een duurzame haven.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Containers zijn hét belangrijkste segment in onze haven en een groeisegment in de wereld, de jaarcijfers van 2020 bewijzen dat opnieuw. En de trend naar meer containers voor het transporteren van goederen zal zich alleen maar doorzetten. Deze verdieping kadert in onze ambitie om als haven op een duurzame manier te blijven groeien en zal er aan bijdragen om onze positie als wereldhaven te behouden.”
Jan Van Mossevelde, MD PSA Antwerp: “Dankzij deze verdieping komt Europa Terminal mee in het rijtje van deepsea-containerterminals. Deze belangrijke investering komt tegemoet aan de noden van de grote scheepvaartallianties. Als de werken zijn afgerond zullen we 2 megaschepen tegelijkertijd kunnen afhandelen aan een vernieuwde terminal.
Annick De Ridder, havenschepen: “Voor onze wereldwijde economische positie en de welvaart van huidige en toekomstige generaties, is het essentieel dat we de grootste containerschepen kunnen blijven ontvangen. Met deze investering bouwen we aan de haven van morgen. Enkel op die manier zullen wereldspelers blijven kiezen voor onze haven als poort tot Europa en kunnen we blijven inzetten op onze troefkaart als containerhaven.”

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen