Skip to Content
Port of Antwerp en UAntwerpen brengen aanwezigheid ongewervelde dieren in kaart

Port of Antwerp en UAntwerpen brengen aanwezigheid ongewervelde dieren in kaart

Biologen zoeken naar garnalen en wormen in dokwater

Hoe is het gesteld met de aanwezigheid van garnalen, wormen en slakken in het water van de Antwerpse dokken? Die vraag proberen biologen van UAntwerpen te beantwoorden. In samenwerking met Port of Antwerp wordt de onderwaterfauna de komende weken gemonitord.

Europa zet in op waterkwaliteit, op alle mogelijke plekken. Ook in de havens moet het water aan allerlei normen beantwoorden, al zijn de criteria er vanzelfsprekend anders dan op ‘natuurlijke’ plaatsen. Uit eerdere onderzoeken bleek reeds dat het onder meer met de vispopulatie en de hoeveelheid algen in de Antwerpse dokken goed gaat. Maar op het vlak van de macro-invertebraten – denk aan garnalen, slakken, wormen en andere ongewervelden – scoorde de haven in het recente verleden minder.

Habitat verbeteren

“Water is van levensbelang voor de haven”, zegt Agnes Heylen, Technisch Manager Milieu bij Port of Antwerp. “Port of Antwerp vindt het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de samenleving en ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit in de havendokken beter scoort.” De voorbije jaren werden er reeds investeringen gedaan om de habitat voor de ongewervelde dieren te verbeteren.

Duikers installeren deze week kooitjes op meerdere plekken in de haven.
Duikers installeren deze week kooitjes op meerdere plekken in de haven.

“Het is vrij logisch dat een gladde betonwand niet ideaal is voor dieren”, legt Stefan Van Damme, bioloog op UAntwerpen, uit. “Daarom kregen de muren in bijvoorbeeld het Doeldok verschillende reliëfstructuren. Uitgefreesde groeven zouden een thuis kunnen zijn voor ongewervelden. Elders, zoals aan de Lillobrug, werden staketsels onder water uitgerust met stevige touwen. Ook een dergelijke ingreep zou positief kunnen zijn voor de fauna.”

Kooitjes en schraapstalen

Port of Antwerp en UAntwerpen starten een project om te achterhalen of die ingrepen resultaat opleverden. Half april gaan duikers op verschillende plekken in de haven te water om speciale kooitjes op te hangen en om zogenaamde schraapstalen te nemen. "We maken ook onderwaterbeelden om eventuele wegvluchtende diertjes te filmen”, vertelt Jonas Schoelynck (UAntwerpen). “Vijf weken later halen we die kooitjes weer boven en gaan we de inhoud analyseren in ons labo.”

Port of Antwerp investeerde reeds in dokwanden met reliëf en in touwconstructies onder staketsels.
Port of Antwerp investeerde reeds in dokwanden met reliëf en in touwconstructies onder staketsels.

Op basis van de resultaten kan de haven dan beslissen welke investeringen in de toekomst waardevol kunnen zijn, met het oog op een toenemende biodiversiteit in het dokwater. “Samen met de universiteit willen we dus in kaart brengen hoe we de onderwaterfauna kunnen stimuleren. Water is immers dé belangrijkste troef van een haven en haar omgeving”, zegt havenschepen Annick De Ridder. “Zo wil Port of Antwerp een inspiratie zijn voor andere havens en opnieuw een voortrekkersrol opnemen op het vlak van duurzaamheid.”

Contact
UAntwerpen: Evi Hofmans, evi.hofmans@uantwerpen.be, +32 484 88 09 79

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen