Port of Antwerp houdt stand in eerste kwartaal, ondanks Brexit en coronacrisis

Port of Antwerp houdt stand in eerste kwartaal, ondanks Brexit en coronacrisis

Lichte groei in containeroverslag - sterk kwartaal voor breakbulk

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp bleef stabiel op 59,1 miljoen ton ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de impact van de voortdurende coronacrisis en de Brexit, konden op vloeibare bulk na alle goederenstromen groei optekenen. Voor de komende periode blijft het afwachten wat de gevolgen zullen zijn van het incident in het Suezkanaal. Port of Antwerp anticipeert waar mogelijk op drukke terminals.

Record eerste kwartaal geëvenaard ondanks voortdurende coronacrisis

De containeroverslag groeide in het eerste kwartaal met 0,6% (ton) en 2,3% (TEU) tegenover Q1 2020, dat sterk begon en dan een terugval kende door de eerste effecten van de pandemie in maart 2020. In januari 2021 werden de sterke prestaties van het najaar 2020 verder doorgezet hoewel een aantal operationele uitdagingen de werking van de containerterminals bemoeilijkte. Zo zorgde de coronacrisis er voor dat containerschepen met grote vertragingen aankwamen. De stevige winterprik in februari zorgde voor een bijkomende negatieve impact op de containerafhandeling en de gevolgen hiervan lieten zich nog gelden tot in maart. Het incident in het Suezkanaal zal voor verdere vertragingen en operationele uitdagingen zorgen voor de aanloop van containerschepen doorheen het tweede kwartaal.

Het breakbulksegment kende het beste kwartaal sinds het tweede kwartaal van 2019. De overslag van ijzer en staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, groeide met 18,2% door een piek in de aanvoer van staal die mee verklaard kan worden door nieuwe importquota die op 1 april zijn ingegaan. De RoRo overslag bleef stabiel ten opzichte van Q1 2020, zowel in nieuwe als tweedehandsvoertuigen.

De overslag van droge bulk groeide met 6,7%. Naast groei in de overslag van non-ferro ertsen en schroot zat deze groei vooral in de overslag van meststoffen (+40,7%). Nooit eerder werd er de voorbije 10 jaar zo’n grote hoeveelheid meststoffen in één kwartaal overgeslagen. De vloeibare bulk kende een daling van 5%, vooral te wijten aan een forse afname in de overslag van ruwe olie. Derivaten kenden een lichte afname (-1%) t.o.v. Q1 2020 en chemicaliën een bescheiden toename van 4,4%.

Cijfers Port of Antwerp Q1 2021
Cijfers Port of Antwerp Q1 2021

Impact Suezincident

Als gevolg van het incident in het Suezkanaal, verwacht Port of Antwerp dat het de komende weken drukker zal worden op de terminals. Port of Antwerp houdt de vinger aan de pols samen met de rederijen en de containerterminals om te kijken waar er ruimte voor containers kan worden gecreëerd. Zo zijn er al terminals die beslisten dat containers voor export pas enkele dagen voordat ze geladen kunnen worden op de terminal mogen staan. Er wordt ook bekeken hoe de opslagcapaciteit landinwaarts optimaler kan worden benut en er nog meer gebruik kan worden gemaakt van binnenvaart en spoor. Het komt erop aan met de hele keten nauw samen te werken om beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in te zetten.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “We werden het laatste jaar geconfronteerd met verschillende disrupties in de globale supply chain: corona, Brexit, Suezincident... Port of Antwerp bewijst in deze uitdagende tijden hoe wendbaar en weerbaar het is. De wereldwijde spreiding over verschillende vaargebieden, de grote opslagcapaciteit en het professionalisme en de efficiëntie van de Antwerpse havengemeenschap zijn de basis ingrediënten van ons succes.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we 2021 zijn gestart, kunnen we laten zien dat de haven stand houdt en opnieuw zelfs lichte groei optekent in onder meer de containeroverslag. De economische urgentie voor extra containercapaciteit is dus opnieuw en meer dan ooit aangetoond. Zeker met de recente Suezcrisis in het achterhoofd. De cijfers zijn een bevestiging van de veerkracht van onze haven én van alle werknemers die actief zijn op het havenplatform. Zij zorgen er nog steeds voor dat alles blijft draaien en dat de haven van Antwerpen haar cruciale rol in de bevoorrading van ons land en van onze economie kan blijven spelen.”

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen