Port of Antwerp investeert in de digitalisering van de radarinfrastructuur

Port of Antwerp investeert in de digitalisering van de radarinfrastructuur

Samenwerking met Securitas

Radarinfrastructuur speelt een belangrijke rol in de begeleiding van het scheepvaartverkeer. In het kader hiervan werd recent een raamcontract gegund aan Securitas om deze infrastructuur volledig te digitaliseren en verder uit te breiden.

Door de ligging in het hinterland en de daarbij behorende complexe aanloop is de nautische ketenwerking van cruciaal belang voor een vlot verkeer in de haven van Antwerpen. De voorbije jaren werd daarom sterk geïnvesteerd in de digitale verknoping van de ketenpartners, onder andere via meer en betere data uitwisseling. Binnen de haven zelf is Port of Antwerp gestart met de uitrol van vessel traffic management in 2021 met als doel een opwaardering van de begeleiding van het scheepvaartverkeer achter de sluizen. In dat kader werd recent een mijlpaal bereikt met de gunning van een raamakkoord om de volledige radarinfrastructuur te digitaliseren en verder uit te breiden.

19 radars

De 12 huidige analoge radars worden gradueel vervangen en daarnaast komen er zeven radar-opstelpunten bij. Een IALA-compliant (International Association of Lighthouse Authorities) Vessel Traffic Service (VTS) is de finale doelstelling die tegen het eerste kwartaal van 2022 uitgerold moet zijn en drie sectoren zal kennen. De invoering van VTS is volop bezig.

Innovatie platform

De digitalisering van deze radarinfrastructuur zal de inspanningen rond andere innovatie projecten verder ondersteunen en versnellen. Zo zal de koppeling met de digital twin APICA ( Advanced Port Information and Communication Assistant) eenvoudiger gelegd worden. Deze digital twin laat toe om diverse real-time data samen te brengen en via data science te vertalen in ‘actionable’ informatie voor een diverse groep interne en externe stakeholders. Finaal laat dit toe om van situational awareness over de haven te evolueren naar voorspellend en sturend gedrag. De koppeling met gedetailleerde radardata is daarin een belangrijke bouwsteen.  

Het raamakkoord werd na een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan de integrator Securitas, die hierbij de producten van de Italiaanse radarproducent ICS zal gebruiken.

Havenschepen Annick De Ridder: “We stomen onze haven klaar voor de wereldhaven van de toekomst waar innovatie en digitalisering centraal staan. Deze nieuwe radarinfrastructuur zal ons helpen bij een efficiënter beheer van onze haven en is een belangrijke stap vooruit naar nog veiliger en vlotter verkeer.”
BU Technology Director Aviation & Maritime Patrick Delanghe: "Securitas helpt om van de wereld een veiligere plek maken. We leveren beveiligingsdiensten voor het vaste land alsook voor de zee en de binnenwateren. We zijn dan ook zeer tevreden om een wereldreferentie als de Haven van Antwerpen te kunnen ondersteunen met de integratie van een VTS.”

Over Securitas

Securitas is wereldwijd vooruitstrevend in kennis over bewaking en veiligheid. Securitas combineert mensen, technologie en kennis om op maat van de klant efficiënte beveiligingsoplossingen te leveren. Meer dan 355.000 werknemers maken een verschil in zowel de residentiële sector, bij KMO’s, grote ondernemingen als in de publieke sector. In België telt Securitas meer dan 6.600 medewerkers.

Meer info over Securitas: www.securitas.be
Meer Securitas-nieuws: www.nieuws.securitas.be

Story image
Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 240 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen