Skip to Content
Port of Antwerp start met een marktconsultatie in het kader van ECA

Port of Antwerp start met een marktconsultatie in het kader van ECA

Port of Antwerp start met een marktconsultatie voor de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen. Het doel van deze consultatie is peilen naar de interesse van mogelijke concessionarissen en tezelfdertijd inzichten verkrijgen rond een aantal belangrijke thema’s zoals mobiliteit, emissies en duurzaam ruimtegebruik.  

Tijdens de voorbije zomer werd het ontwerp van voorkeursbesluit voor Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA) aan een openbaar onderzoek onderworpen. Na de verwerking van de opmerkingen en bezwaren zal de Vlaamse Regering één alternatief kiezen voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen: het definitieve voorkeursbesluit.

In de daarop volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het gekozen alternatief geconcretiseerd. De marktconsultatie geeft Port of Antwerp  de kans om tijdens deze nieuwe fase op een transparante manier in dialoog te gaan met de markt, namelijk bedrijven die mogelijks geïnteresseerd zijn in extra containerbehandelingscapaciteit in de haven. De vierde en laatste fase in het complex project is het effectief uitvoeren van de verschillende bouwstenen voor extra capaciteit.

Dialoog opstarten

Het doel van de consultatie is niet enkel het detecteren van potentiële concessionarissen. Port of Antwerp wil hen ook mee laten nadenken over de invulling van het actieprogramma dat wordt omschreven in het ontwerp voorkeursbesluit. De drie belangrijkste punten uit dit actieprogramma van de Vlaamse regering zijn mobiliteit en het behalen van de modal split-doelstellingen, concrete maatregelen om emissies terug te dringen, en duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. We vragen dan ook aan de potentiële concessionarissen hoe zij die doelstellingen denken te zullen behalen.

Alle verworven informatie zal in overweging worden genomen bij het uitwerken van een optimale vormgeving en invulling van de verschillende bouwstenen.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp “Met de consultatie starten we een dialoog op met potentiële concessionarissen. We vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in de verwachtingen maar ook om het actieprogramma en de ambities scherp te stellen. We doen dat in co-creatie met de partijen die mogelijks interesse hebben.”
“De marktconsultatie is gebaseerd op de huidige kennis en stand van zaken van het ECA-project en is dan ook geen voorafname op het vervolgtraject en de definitieve goedkeuring. Het doel is peilen naar interesse in een transparante dialoog. In een volgende fase van het project komt er een formele marktbevraging. Ik hoop dat de Vlaamse regering werk maakt van een robuust voorkeursbesluit op korte termijn want de economische urgentie van ECA kan niet genoeg benadrukt worden”, besluit Annick De Ridder, schepen voor haven.

 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen