Skip to Content
Reactie op de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering voor extra containercapaciteit

Reactie op de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering voor extra containercapaciteit

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “We zijn tevreden dat we 2019 kunnen afsluiten met een definitief voorkeursbesluit ECA, een belangrijke en noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel en de perspectieven van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie. Met de komende uitwerkingsfase van het ECA-project kunnen we gezamenlijk de verschillende projecten concreet vormgeven met de nodige aandacht voor de modal split, duurzaamheid en een optimale invulling van de verkregen ruimte. De nood aan uitbreiding van onze containercapaciteit wordt meer dan ooit ondersteund door de positieve jaarcijfers."
Annick De Ridder, Schepen voor de Haven: “Met de goedkeuring van het voorkeursbesluit geeft de Vlaamse regering een sterk signaal dat de economische urgentie van de haven, als de motor van onze economie, vooropstelt.  Dit voorkeursbesluit is het resultaat van een lange maar constructieve samenwerking waarvoor we de Vlaamse regering, de projectleiders en alle betrokken stakeholders willen bedanken. We hopen op dit positieve elan te kunnen doorgaan zodat we binnen 2,5 jaar eindelijk kunnen starten met de bouw van het Tweede Getijdendok en de andere inbreidingsprojecten. Alleen zo kunnen we de welvaart van Antwerpen en de ruime regio blijven garanderen.”
Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen