Port of Antwerp zoekt kandidaten voor NextGen Demo

Port of Antwerp zoekt kandidaten voor NextGen Demo

Innovatiehub voor pioniers die circulaire projecten willen testen

NextGen District, de toekomstige hotspot voor circulaire economie in het hart van de haven van Antwerpen, neemt steeds concretere vormen aan. Vandaag lanceert Port of Antwerp een marktbevraging voor de kavels die beschikbaar zijn binnen NextGen Demo. Deze innovatiehub, die deel uitmaakt van NextGen District, is gericht op pioniers die ruimte en ondersteuning zoeken om hun projecten te kunnen testen alvorens ze op te schalen naar een commercieel niveau.

NextGen Demo: innovatiehub binnen NextGen District

NextGen District is een terrein met een totale oppervlakte van 88 ha in het hart van de haven, dat Port of Antwerp heeft vrijgemaakt met de ambitie om er een hotspot voor circulaire economie in te richten en op die manier bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. Innovatieve spelers binnen de circulaire proces- en maakindustrie zullen er ‘end-of-life-producten’ een tweede of derde leven geven, circulaire koolstofoplossingen onderzoeken en experimenten met hernieuwbare energie uitvoeren.

NextGen Demo is een zone binnen NextGen District, waar nieuwe technologieën en circulaire demoprojecten die het labo ontgroeid zijn, op grotere schaal en in een industriële omgeving getest worden alvorens over te gaan tot commercialisering. De demonstratoren genieten er van een industrieel netwerk, met wereldwijde topspelers dankzij de uitgebreide community van Port of Antwerp. Ideaal om met de juiste partners en klanten in contact te komen. Ook het ecosysteem zal bijdragen aan synergieën binnen NextGen District en met overige havenspelers. De logistieke toplocatie en het beschikbaar stellen van de nodige randinfrastructuur vormen extra troeven om demonstratoren te overtuigen zich kenbaar te maken. Op basis van hun noden zal Port of Antwerp immers aan de slag gaan, om samen met hen tot het gewenste aanbod te komen en hen zo goed mogelijk te accommoderen.

Bevragingsprocedure

Voor de invulling van NextGen Demo zoekt Port of Antwerp kandidaten (start- en scale-ups, spin-off bedrijven en pilootprojecten) die actief zijn in de duurzame en innovatieve chemie- en energietechnologie. Specifiek is er een focus op technologieën binnen de domeinen Waste-to-X (chemicaliën/brandstoffen), CCU (Carbon Capture & Utilisation), biogebaseerde technologieën en opslag van hernieuwbare energie (power-to-x). Om aanspraak te maken op één van de kavels binnen NextGen Demo, roept Port of Antwerp vandaag, via een bevragingsprocedure, circulaire pioniers in deze sectoren op om hun projectvoorstellen in te dienen en hun noden kenbaar te maken. Deadline hiervoor is 28 februari 2022.

Voor meer info over de precieze scope, de voorwaarden en de technische specificaties, kan je terecht op NextGen Demo | Port of Antwerp.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Door het aanbieden van een geschikte locatie en de noodzakelijke faciliteiten, wil Port of Antwerp de schaalnadelen waar dergelijke demonstratoren typisch onder te lijden hebben, wegwerken. Daarnaast zal ook het aanbieden van ondersteunende diensten en voorzieningen essentieel zijn om de drempel voor de demonstratoren te verlagen om hun technologie verder te ontwikkelen. Als ondernemer kan je tevens rekenen op het industrieel netwerk met wereldwijde topspelers en het bijhorend ecosysteem.”
Havenschepen Annick De Ridder: “We beogen met het NextGen District honderden nieuwe jobs die verder zullen bijdragen aan de duurzame groei van onze haven. Deze proeftuin voor technologische en duurzame innovatie, waar pioniers de ruimte krijgen om te groeien mét de nodige randinfrastructuur, zal bijdragen aan de versterking, synergie en diversificatie van het havenplatform. Bovendien is dit een logistieke toplocatie om de transitie in de Antwerpse chemiecluster te ondersteunen. Op die manier zetten we verder in op de toegevoegde waarde van de toekomst en dus ook op onze welvaart. NextGen Demo wil als innovatiehub de ideale katalysator zijn voor duurzame innovaties in de procesindustrie en energietransitie.”

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen