Vernieuwende stofzuiger verwijdert plastic uit natuurgebied in Antwerpse haven

Vernieuwende stofzuiger verwijdert plastic uit natuurgebied in Antwerpse haven

‘Nul-O-Plastic’ gaat historische vervuiling in Galgeschoor te lijf

Vanaf 19 september 2020, de World Cleanup Day, maakt de ‘Nul-O-Plastic’, ontworpen door Envisan (Jan De Nul Group), komaf met de historische vervuiling in natuurgebied Galgeschoor in de haven van Antwerpen. Deze stofzuiger is het winnende ontwerp van de Galgeschoor Plastic challenge en is nu klaar om miljoenen plastic korrels en andere plastics in dit natuurgebied te verwijderen.

In 2019 lanceerde Port of Antwerp een wedstrijd voor nieuwe opruimtechnieken voor plastics die zich hebben opgehoopt in natuurreservaat Galgeschoor. Ondanks jaarlijkse opruimacties, blijven er nog miljoenen kleine plastic deeltjes achter die niet met de hand kunnen worden opgeruimd. Dit is het gevolg van historische vervuiling door plastic afval afkomstig van steden en gemeenten langs de Schelde en industriële plastic pellets die verloren zijn gegaan in de haven. Jaar na jaar worden deze plastics meegevoerd langsheen de 350 km lange rivier om zich uiteindelijk te nestelen in slikken en schorren.

De Galgeschoor Plastic challenge daagde deelnemers uit tot het bedenken van een haalbare oplossing op technisch, budgettair, logistiek en milieukundig gebied. Doel was tot een oplossing te komen om een moeilijk toegankelijk getijdengebied met unieke vegetaties en bedreigde vogelsoorten proper te maken met minimale impact op de flora en fauna. Een jury van innovatie- en milieuexperts koos de plasticzuiger van Envisan (Jan De Nul Group) uit meer dan 50 inzendingen. Envisan kreeg een cheque van 10.000 euro en liet het ontwerp samen met Port of Antwerp verder ontwikkelen. De Nul-O-Plastic, een grote, manoeuvreerbare stofzuiger op rupsbanden, gaat vanaf morgen die kleine plastics op dit moeilijk toegankelijk terrein efficiënt opzuigen. 

An Smet, Directeur van Envisan: “Innovatie is onze drijfveer en een van de pijlers van onze strategie om te komen tot circulaire oplossingen voor een betere planeet. Hierbij focussen we voortdurend op het verlagen van onze ecologische voetafdruk. Niet alleen op onze sites en in kantoren, maar ook op projectniveau. We zijn dan ook zeer opgetogen dat we de Nul-O-Plastic nu effectief in gebruik kunnen laten gaan. Onze innovatieve Nul-O-Plastic zal voor het eerst ook alle kleine plastic deeltjes uit dit natuurgebied kunnen verwijderen. We kijken ernaar uit om de Nul-O-Plastic ook in andere gebieden binnen de haven in te zetten.”

Port Clean-up: www.duurzamehavenvanantwerpen.be/nl/portcleanup

Story image

Samen met andere stakeholders werkt Port of Antwerp aan preventieve oplossingen, opruimacties en innovaties om onze leefomgeving plasticvrij te maken. Een van die initiatieven is de jaarlijkse opruimactie in het Galgeschoor natuurreservaat, met de steun van Natuurpunt en Mooimakers. Honderden vrijwilligers – werknemers uit de haven, omwonenden en leden van natuurorganisaties en de industrie – steken de handen uit de mouwen. Via deze actie willen we bewustzijn creëren rond de problematiek van zwerfvuil en plasticvervuiling. Door de coronacrisis werd de editie van 2020 omgevormd tot een digitale clean-up actie. Op 24 augustus lanceerde Port of Antwerp daarom een wekelijkse challenge die je alleen, met je bubbel of binnen je bedrijf op een veilige en leuke manier kon aangaan. De Nul-O-Plastic vormt de perfecte aanvulling op deze opruimacties: deze unieke installatie zal ook plastics verwijderen die we niet met de hand kunnen opruimen.

Havenschepen Annick De Ridder: “Kunststoffen hebben een plaats in de haven, maar die plaats is niet in de Schelde, het dokwater of de natuur. Met dit initiatief willen we als haven onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en verder inzetten op een duurzame haven en omgeving. Deze innovatie van Jan De Nul is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking en partnerships resulteren in oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én morgen. We zijn trots daar opnieuw een pionier in te zijn.”

Indien u graag foto’s ontvangt van de Nul-O-Plastic in actie of zelf een reportage wil maken, kan u contact opnemen met press@portofantwerp.com of +32 492 15 41 39.

 

Over Jan De Nul Group

Design. Build. Connect. Jan De Nul Group geeft vorm aan water en land. Wereldwijd. Van complexe diensten aan de offshore energie- en energietransitiesector, over grote bagger- en verdedigingswerken op de rand van water en land, tot uitdagende civiele en milieuwerken. Goed geïntegreerde competenties en investeringen leiden tot creatieve, duurzame en innovatieve oplossingen. Zo levert Jan De Nul Group resultaten voor tevreden klanten. Vandaag, maar ook morgen.

www.jandenul.com

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen