Vrijgave van containers in haven van Antwerpen voortaan digitaal

Vrijgave van containers in haven van Antwerpen voortaan digitaal

De haven van Antwerpen zet een volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. ‘Certified Pick up’ een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers gaat vanaf 1 januari 2021 van start en vervangt het huidige systeem van pincodes. De nieuwe werkwijze zal garant staan voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten.

Veiliger proces

Om in de haven een container te kunnen ophalen op een terminal, is vandaag een unieke pincode nodig. Het tijdsbestek van het moment dat de pincode gekend is bij de rederij tot het moment dat deze wordt ingevoerd door de chauffeur op de terminal is groot. De pincode moet bovendien worden doorgegeven tussen verschillende partijen, wat het risico op misbruik verhoogt.

Om dit proces veiliger en efficiënter te laten verlopen, treedt vanaf 1 januari 2021 een nieuw proces voor de vrijgave van containers, genaamd “Certified Pick up” (CPu), in werking. CPu is een neutraal, centraal dataplatform dat alle actoren die betrokken zijn bij het container importproces connecteert.

Digitale sleutel

Het CPu platform ontvangt en verwerkt containerinformatie om op basis daarvan een geëncrypteerde digitale sleutel te genereren, waarmee de uiteindelijke vervoerder de container kan ophalen. Deze digitale sleutel wordt pas aangemaakt op het moment dat de finale vervoerder gekend is. Zo zal het tijdsbestek tussen de aanmaak van de digitale sleutel en de afhaling van de container minimaal zijn.

Het wordt bovendien mogelijk om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhalen van de container. Zo kunnen de bevoegde instanties zoals douane en politie binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden toegang krijgen tot de gegevens uitgewisseld en gegenereerd in Certified Pick up.

Op langere termijn zou het via CPu mogelijk kunnen zijn dat de digitale sleutel volledig wordt geëlimineerd. Zo wordt er onderzocht hoe een beveiligingsproces op basis van identiteit, zoals met fingerprints of oogscans, kan worden opgezet.

Veiliger, maar ook efficiënter

CPu levert voor alle logistieke partners in de havenketen ook operationele voordelen op. Zo worden administratieve processen een stuk eenvoudiger, kunnen medewerkers veiliger werken en vermindert de doorlooptijd van importcontainers in de haven. Ook de douane en de politie zullen met behulp van CPu efficiënter en meer doelgericht kunnen werken.

Havenschepen Annick De Ridder: “Als haven nemen we met dit initiatief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik juich toe dat de havengemeenschap mee haar schouders zet onder een verdere beveiliging van de logistieke keten. Met het systeem van de digitale code maken we het de drugsmaffia veel moeilijker om zich een toegang te verschaffen tot de containers op de terminals. Dank aan alle partners om dit mee mogelijk te maken.”

In dialoog met logistieke partijen

Het Havenbedrijf en de havengemeenschap zijn in een open en constructieve dialoog met alle betrokken logistieke partijen, zoals rederijen, scheepsagenten, terminals, verladers, expediteurs, logistieke afhandelaars, vrachtwagenbedrijven, binnenvaart- en spoorwegoperatoren…
Samen bekijken ze hoe CPu verder vorm te geven en gefaseerd te implementeren.

Bernard Moyson, Voorzitter Alfaport-Voka: “Wij zijn tevreden dat er met dit project wordt ingezet op een snellere, veiligere en efficiëntere release van containers. Een collectieve aanpak is de enige weg voorwaarts om de veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden. Dat we over dit initiatief een constructief compromis hebben bereikt, bewijst nogmaals de kracht en veerkracht van de havengemeenschap in Antwerpen.”

Port of Antwerp CEO Jacques Vandermeiren: “Dit is een verhaal van co-creatie met het doel de haven van Antwerpen nog beter in de markt te zetten als een performante digitale haven. We hebben een havenbrede overlegstructuur opgezet, die het project bewaakt en bijstuurt indien nodig.”

 

 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen