Preview: Port of Antwerp: verscherping reglement bijlading in tweedehandsvoertuigen

Port of Antwerp: verscherping reglement bijlading in tweedehandsvoertuigen

De haven van Antwerpen is al decennialang toonaangevend in de verscheping van tweedehandsvoertuigen. Om er voor te zorgen dat dit zo duurzaam en veilig mogelijk verloopt, wordt vanaf begin 2021 het reglement voor bijlading in tweedehandsvoertuigen verstrengd.

Primeur voor haven van Antwerpen: GDP-richtlijnen voor distributie farmaceutische producten

Primeur voor haven van Antwerpen: GDP-richtlijnen voor distributie farmaceutische producten

Lifesciences en Healthcare producten vragen om een specifieke behandeling tijdens de distributie ervan, die is vastgelegd in de GDP (Good Distribution Practice) richtlijnen. Port of Antwerp heeft deze vertaald naar de maritieme sfeer en de Antwerpse haven is daarmee de eerste maritieme haven wereldwijd die, in de gehele logistieke keten, onder de norm van de Europese GDP regels kan opereren.

Gefaseerde uitrol voor Certified Pick up in de haven van Antwerpen

Gefaseerde uitrol voor Certified Pick up in de haven van Antwerpen

De digitale, veilige en geïntegreerde oplossing genaamd ‘Certified Pick up’ vervangt binnenkort het huidige systeem van pincodes voor de vrijgave van containers in de haven van Antwerpen.

Drones gaan helpen bij controles havengebied

Drones gaan helpen bij controles havengebied

Voortaan worden drones ingezet voor het ondersteunen van de handhaving en controle in het Antwerpse havengebied. Hiervoor slaan Port of Antwerp en de European Maritime Safety Agency (EMSA) de handen in elkaar.

GM-site is volledig gesaneerd en klaar voor NextGen District

GM-site is volledig gesaneerd en klaar voor NextGen District

De sloop- en saneringswerken aan de voormalige GM-site in Antwerpen zijn afgerond. In opdracht van Port of Antwerp maakten aannemers De Meuter en Aertssen het terrein bouwklaar.

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen werkt aan havenbrede testaanpak

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen werkt aan havenbrede testaanpak

Verdere digitalisering haven en stedelijke hulpdiensten dankzij 5G-netwerk ‘Minerva’

Verdere digitalisering haven en stedelijke hulpdiensten dankzij 5G-netwerk ‘Minerva’

De stad Antwerpen, Port of Antwerp, Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen ontwikkelen en testen een particulier 5G-netwerk.

Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens willen één walstroomsysteem

Belgische en Nederlandse binnenvaarthavens willen één walstroomsysteem

Europese aanbesteding gestart

Port of Antwerp: herstel zet zich voort

Port of Antwerp: herstel zet zich voort

Containers voor het eerst sinds april weer boven 1mio TEU

EU ondersteunt innovatieve CO2-reductie project met CEF subsidie

EU ondersteunt innovatieve CO2-reductie project met CEF subsidie

NextGen District wordt hotspot voor circulaire economie in haven van Antwerpen

NextGen District wordt hotspot voor circulaire economie in haven van Antwerpen

Nieuwe naam en marktbevraging voor voormalige General Motors site

Port of Antwerp zet fors in op stukgoed: zoektocht naar breakbulk kandidaat voor Churchilldok gestart

Port of Antwerp zet fors in op stukgoed: zoektocht naar breakbulk kandidaat voor Churchilldok gestart

Het Churchilldok, gelegen in het midden van de haven, wordt een volwaardig ‘Breakbulkdok’. Aan het zuiden van dit dok komt namelijk een watergebonden concessie vrij waarbij Port of Antwerp er resoluut voor kiest om er stukgoedactiviteiten te ontwikkelen. Hiermee toont de haven dat ondanks de druk op dit segment door mondiale handelsperikelen en de coronacrisis, breakbulk een absolute prioriteit blijft en dat ze dit wilt blijven ondersteunen.

Vrijgave van containers in haven van Antwerpen voortaan digitaal

Vrijgave van containers in haven van Antwerpen voortaan digitaal

De haven van Antwerpen zet een volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. ‘Certified Pick up’ een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers gaat vanaf 1 januari 2021 van start en vervangt het huidige systeem van pincodes. De nieuwe werkwijze zal garant staan voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten.

Contacteer ons
Persdienst - Service de presse - Press service - Pressedienst Port of Antwerp
Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 238 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag u mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen