Ambitieus internationaal consortium lanceert project rond logistiek van de toekomst

Ambitieus internationaal consortium lanceert project rond logistiek van de toekomst

Een consortium van 36 havens, expediteurs, vrachteigenaren, logistieke dienstverleners, kennisinstellingen en technologiebedrijven gaf vandaag het officiële startsein voor het project ePIcenter voor een toekomstgerichte logistiek. Het project wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma en loopt over 42 maanden.

De partners zullen, onder coördinatie van Port of Antwerp, hun krachten bundelen om praktische oplossingen te bedenken die de wereldwijde uitdagingen als gevolg van de steeds langere, complexere en kwetsbaardere logistieke ketens ombuigen in opportuniteiten. Het doel is om een feilloos goederenvervoer mogelijk te maken. Het consortium buigt zich over de technologische en operationele mogelijkheden van het fysieke internet, synchromodale operaties en andere disruptieve technologieën zoals Hyperloop, Industry 4.0 en zelfrijdende voertuigen.

Het ePIcenter project is een wereldwijd project met verschillende grootschalige demonstratieprojecten op belangrijke scheepvaartroutes van Europa naar Canada en de VS en op nieuwe handelsroutes zoals de Noordelijke Zeeroute en de nieuwe Zijderoutes. Technologische vernieuwers en milieudeskundigen werken samen aan nieuwe oplossingen die de wereldwijde logistieke ketens efficiënter én duurzamer maken.

Door middel van resultaatgericht praktijkonderzoek en samenwerking met enkele ambitieuze spelers in de handels- en logistieke sector wil het ePIcenter project oplossingen op de markt brengen die impact hebben en een echt duurzame logistieke keten helpen waarmaken.

Port of Antwerp zal naast de algemene coördinatie van het ePIcenter project ook zelf een van de demonstratieprojecten leiden. De ambitie van dat "Link of the Future" demonstratieproject is om de verschillende innovaties van ePIcenter in Antwerpen, een van Europa's grootste vervoersknooppunten, uit te rollen en om de eerste transcontinentale cyberveilige handelsroute te ontplooien. Port of Antwerp zet haar internationale netwerk in om kennis wereldwijd te delen en de tools die in het kader van het project werden gerealiseerd verder op punt te zetten.

Erwin Verstraelen, Chief Digital and Innovation Officer van Havenbedrijf Antwerpen: "We zijn bijzonder enthousiast over de opstart van het ePIcenter project, dat het mogelijk moet maken om een transcontinentale, geïntegreerde en transparante goederencorridor te realiseren door gebruik te maken van bestaande en veelbelovende technologieën, kaders en datastandaarden. Port of Antwerp en Port of Montreal, twee belangrijke knooppunten in de mondiale logistieke ketens, zullen als katalysator dienen voor een mooie symbiose tussen de verschillende partners."
Annick De Ridder, vice-burgemeester haven van Antwerpen: "De toekomst van onze haven en onze welvaart gaan hand in hand met de kracht van innovatie. We zijn trots om hier een voortrekkersrol in op te nemen en te functioneren als proeftuin voor innovatie. In de volatiele wereld van vandaag met een verscheidenheid aan uitdagingen is het meer dan ooit belangrijk om onze wereldwijde logistieke ketens veerkrachtig en weerbaar te maken."
Story image

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen