Coronavirus - geen reden tot paniek

Coronavirus - geen reden tot paniek

Hoewel er inmiddels meerdere besmettingen met het Coronavirus, ook wel bekend als Covid-19, zijn in Europa, is er geen reden tot paniek. Tot op vandaag zijn er geen gevallen van het Covid-19 virus gemeld in de haven van Antwerpen.

De havenwerking komt dus momenteel zeker niet in het gedrang. Er worden dan ook, naast de standaard procedures, geen aanvullende maatregelen geadviseerd. Port of Antwerp volgt permanent de adviezen van WHO, EU, FOD Volksgezondheid (Saniport) en FOD Mobiliteit op. Mocht er een verandering optreden in de situatie dan lees je dat hier.

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien havens. Het schip wordt daarop door Saniport gescreend. Is er een vermoeden, dan kan het verplicht worden voor de kust te blijven en kan daar een dokter aan boord gaan. Het zal dan geen loods krijgen en niet opvaren naar de Antwerpse haven.

Lees meer informatie over het Covid-19 op de site van de FOD Volksgezondheid.

Economische impact op goederentransport

Als gevolg van het Coronavirus zijn er momenteel circa 20% minder afvaarten in China. Wereldwijd is de verwachting dat het zal leiden tot een vermindering van het containervervoer van 1% over heel 2020.

In de haven van Antwerpen wordt op basis van voorlopige prognoses geschat dat door de coronacrisis een maand trafiek op China verloren zal worden. Dat komt overeen met 115.000 containers, of 7% containertrafiek van en naar China. China is voor Antwerpen de tweede handelspartner na de VS. Vorig jaar groeiden de containervolumes van Antwerpen op China met 16% tot 1,39 miljoen 20 voetcontainers (TEU).

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen