Skip to Content
DeWaterbus op het Albertkanaal stopt op 31 december 2019

DeWaterbus op het Albertkanaal stopt op 31 december 2019

Vanaf 1 januari 2020 vaart er geen waterbus meer op het Albertkanaal. Aan het einde van de proefperiode blijkt dat er te weinig passagiers DeWaterbus gebruiken. Ook het gratis varen tijdens de spitsuren bracht geen verandering. Het effect op de mobiliteit is te klein om de kosten van het voortzetten van de route te verantwoorden.

Port of Antwerp werkt al een aantal jaren aan een betere mobiliteit in en rond de haven. Voor het personenvervoer werd meer dan 2 jaar geleden een innovatieve mobiliteitsoplossing voorgesteld: DeWaterbus.

Schelde succes, Albertkanaal tegenvaller

DeWaterbus op de Schelde is een overdonderend succes, met dit jaar al meer dan 500.000 passagiers. Vlaanderen neemt de financiering vanaf 2020 over zodat de toekomst hiervan verzekerd is. 

DeWaterbus op het Albertkanaal, die in februari van dit jaar van start ging, is minder succesvol. Er zijn te weinig passagiers in de spitsuren zodat het effect op de mobiliteit zeer klein is. Daarnaast is er beperkt recreatief verkeer in de daluren. Tijdens de zomermaanden was er een stijging van het aantal passagiers, maar daarna vielen de cijfers zeer snel terug. 

Gezien de zeer grote nood aan mobiliteitsalternatieven in en rond Antwerpen werd beslist om ook met deze route van start te gaan als proefproject. De lagere snelheid op het Albertkanaal, waar bovendien ook minder nood is aan extra mogelijkheden om het water over te steken, bleek echter een groter struikelblok dan verwacht. 

Bij de voorziene evaluatie van de Albertkanaalroute kon alleen maar vastgesteld worden dat de middelen die in deze route geïnvesteerd worden niet meer te verantwoorden zijn in functie van de resultaten. De laatste waterbus op het Albertkanaal vaart op 31 december 2019. 

Port of Antwerp blijft, naast de fietsbus en DeWaterbus op de Schelde, werken aan innovatieve oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren

Alle info en dienstregelingen van DeWaterbus staan op dewaterbus.be

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen