Efficiënte scheepvaartbegeleiding dankzij Vessel Traffic Services

Efficiënte scheepvaartbegeleiding dankzij Vessel Traffic Services

Nieuwe dienst in de haven van Antwerpen

Maandag 1 maart start Port of Antwerp met een nieuw scheepvaartbegeleidingssysteem. De nieuwe dienst genaamd Vessel Traffic Service (VTS) staat in voor een veilig en vlot scheepvaartverkeer in de haven. Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in het verkeer toe en Port of Antwerp wil hier op een adequate manier mee omgaan. De nieuwe dienst zorgt voor een efficiëntere begeleiding van het scheepvaartverkeer. Daarnaast garandeert VTS ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het milieu in de haven.

Vlot verkeer

VTS geeft informatie en advies over zowel scheepsnavigatie, als weersomstandigheden, calamiteiten en  andere mogelijke risico’s. De nieuwe VTS-operatoren en verkeersleiders staan in voor een veilige en efficiënte organisatie van het scheepvaartverkeer achter de sluizen. Door de analyse en communicatie van deze informatie is vlottere doorstroom van zeeschepen en binnenschepen mogelijk.

Op linker- en rechteroever

De haven zal worden gemonitord door middel van drie sectoren. Rechteroever wordt onderverdeeld in 2 sectoren, sector Polder en sector Stad, linkeroever wordt sector Waasland. Deze sectoren hebben elk hun eigen VHF-kanaal om te communiceren met de verkeersdeelnemers. Met de opstart van het nieuwe scheepvaartbegeleidingssysteem zal het scheepvaartverkeer worden opgevolgd door een VTS-operator. De opstart van de dienst verloopt in verschillende fasen. Op 1 maart start VTS bij sector Waasland in de dokken op Linkeroever. De dienst is operationeel van maandag tot vrijdag tussen 08u00 en 16u00. Vanaf 3 april zal de dienst 24/7 functioneren. In het najaar start de  gefaseerde uitrol op Rechteroever, namelijk sector Polder en sector Stad.

Overzicht van de nieuwe VTS-sectoren in de haven van Antwerpen
Overzicht van de nieuwe VTS-sectoren in de haven van Antwerpen

Contact

De dienst is goed voor 33 jobs. 8 VTS-verkeersleiders en 25 VTS-operatoren gaan te werk in het VTS-center, dat haar thuisbasis krijgt in het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis.

Bij vragen kan je terecht bij het nieuwe VTS-team via het e-mailadres: VTS@portofantwerp.com.

Rob Smeets, Chief Operations Officer Port of Antwerp: “Door de opstart van de Vessel Traffic Service zullen we in de toekomst beter kunnen inspelen op de steeds drukker wordende omstandigheden binnen onze haven. Heldere communicatie  leidt tot efficiëntere begeleiding, waardoor we veilig en vlot verkeer in de haven kunnen verzekeren.”

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen