Efficiëntere scheepvaartbegeleiding, planning en handhaving dankzij digitale oplossingen en nieuwe teams

Efficiëntere scheepvaartbegeleiding, planning en handhaving dankzij digitale oplossingen en nieuwe teams

Dit jaar zal Port of Antwerp haar scheepvaartplanning en scheepvaartbegeleiding verder uitbouwen om het verkeer in de haven nog veiliger en vlotter te laten verlopen. Een mobiel team bestaande uit Port Authority Officers en Supervisors zal instaan voor toezicht en handhaving. Daarnaast zullen digitale oplossingen een betere dienstverlening garanderen en komen er ook hybride vaartuigen.

Efficiëntere scheepvaartbegeleiding en planning

De nieuwe dienst Vessel Traffic Service (VTS) zal instaan voor de scheepvaartbegeleiding van zee- en binnenvaartschepen achter de sluizen. Om een veilige en efficiënte doorstroming te verzekeren biedt VTS informatie en advies, zoals reistrajecten, weersomstandigheden en mogelijke risico’s, aan alle watergebonden verkeersdeelnemers achter de sluizen.  

Naast de scheepvaartbegeleiding zet Port of Antwerp in op transparantie en optimalisatie van de scheepvaartplanning. Zo komt er een nieuw team van Port Planners, die zullen zorgen voor een veilige en vlotte planning en afwikkeling van ligplaatsen. Zij houden zo goed mogelijk rekening met de verschillende actoren, zoals de haven, de havenfaciliteiten en de havengebruikers.

Mobiele teams en hybride vaartuigen voor een veiliger haven

Er worden nieuwe, mobiele functies gecreëerd om het toezicht en de handhaving te verbeteren. Onder leiding van een Port Authority Supervisor staan Port Authority Officers binnenkort in voor specifieke controletaken in het kader van toezicht en handhaving in het havengebied. Het team is actief op het water en op het land. Bij incidenten staan zij samen met hulpverleners in voor een veilige afhandeling. Zo draagt het bij tot een veilig havengebied en omgeving. De Supervisors en Officers krijgen in de toekomst ook nieuwe hybride patrouillevaartuigen ter beschikking.

Digitale tools

Port of Antwerp zet enkele nieuwe digitale tools in om haar havenwerking en dienstverlening efficiënter te maken. Het ontwikkelt verschillende nieuwe applicaties, die geconnecteerd zijn met het haveninformatiesysteem APICS (Antwerp Port Information and Control System). In de loop van de komende maanden worden deze tools gelanceerd: 

  • Een binnenvaartapplicatie waarmee schippers hun elektronische vooraanmelding doen, schutting aanvragen, de beschikbare ligplaatsen in real-time raadplegen en hun (ont-)meer bewegingen registreren;
  • Een applicatie waarmee terminals de planning van zeeschepen ingeven en aanpassen;

Port of Antwerp neemt tenslotte ook deel aan verschillende haven overschrijdende projecten ter ondersteuning van de digitalisatie van de binnenvaart. De tegemoetkoming voor duwvaartondernemingen die hun duwbakken uitrusten met gps-trackers is daar een voorbeeld van.

Rob Smeets, Chief Operations Officer Port of Antwerp: “Ons ondernemingsplan is gebaseerd op meerdere pijlers, waaronder ‘Operational Excellence’, waarbij we streven naar maximale efficiëntie van onze diensten. Het opzetten van een efficiënte scheepvaartbegeleiding en planning zal hier zeker toe bijdragen. Een andere prioriteit is ‘Safety & Security’ waarbij we verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van mensen, assets en omgeving. Door de oprichting van de nieuwe functies Port Authority Supervisor en Officer zal onze handhaving op het land en op het water naar een hoger niveau worden getild.”
Annick De Ridder, Havenschepen: “Als haven zetten we voortdurend in op het professionaliseren van onze dienstverlening. Het komende jaar zullen we extra focussen op een nog veiliger en vlotter verkeer door onze scheepvaartplanning- en begeleiding verder uit te bouwen in combinatie met het gebruik van nieuwe technologische applicaties en hybride vaartuigen. Zo zetten we onze haven op de kaart als een efficiënte en toekomstgerichte haven.”
Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen