Skip to Content
GM-site is volledig gesaneerd en klaar voor NextGen District

GM-site is volledig gesaneerd en klaar voor NextGen District

De sloop- en saneringswerken aan de voormalige GM-site in Antwerpen zijn afgerond. In opdracht van Port of Antwerp maakten aannemers De Meuter en Aertssen het terrein bouwklaar.

Tijdens de werken werd een zilveren koker gevonden die bij de eerste steenlegging werd ingemetseld. Die werd bij de oplevering van de werken overhandigd aan Annick De Ridder, Antwerps havenschepen.

15 december 2010 rolde de laatste Opel van de band. Daarna stond de fabriek een tijdlang leeg. In oktober vorig jaar startte de tijdelijke maatschappij ‘De Meuter-Aertssen’ in opdracht van Port of Antwerp met de sloop en sanering van het 88 ha grote terrein, een equivalent van 110 voetbalvelden.

De Meuter en Aertssen kozen voor een duurzame aanpak. Kurt van Stappen van TM De Meuter-Aertssen: “Gedurende het project werd er zoveel mogelijk aandacht besteed aan de recyclage van bouw- en sloopafval. 210.000m² niet-teerhoudende roofing, 60.000 ton schroot en 300.000 ton betonpuin werden gesorteerd voor recyclage. Via de nabijgelegen kade werd tot slot 1,4 miljoen ton zuivere grond aangevoerd om de site te egaliseren.”
“Noem het circulair slopen.” verduidelijkt Kurt “Een essentiële schakel in de duurzame toekomst van NextGen District.”

Het vrijgekomen terrein werd door Port of Antwerp omgedoopt tot NextGen District, een hotspot voor circulaire economie. Port of Antwerp koos er bewust voor om deze grote zone vrij te maken voor circulaire economie en zet op die manier een verdere stap in de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving.

Zilveren koker

Tijdens de werken werd ook een bijzondere vondst gedaan. Aertssen en De Meuter vonden een zilveren koker die bij de eerste steenlegging van de fabriek werd ingemetseld. In die koker zit een visualisatie van de tweede assemblagefabriek “plant 2” en een ondertekend perkament van Frans Grootjans, toenmalig minister van Nationale Opvoeding.

De bijzondere koker werd door het projectteam overhandigd aan Annick De Ridder, Antwerps Schepen bevoegd voor onder meer de haven: “Met het afronden van de sloopwerken en het bouwklaar maken van het terrein zijn we weer een stap dichter bij het opstarten van het NextGen District. Deze koker is zowel het symbolische begin van de nieuwe invulling als het einde van de voormalige GM-site en zal geschonken worden aan het stadsarchief van Antwerpen. Het is een bijzonder gevoel om zo’n stukje geschiedenis in handen te houden.”

Over Aertssen Group

Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken, kraanverhuur en uitzonderlijke transporten en logistieke dienstverlening. Ook groene energie en vastgoedontwikkeling behoren tot de portfolio. Sinds 2018 maken Kranen Michielsens en Roll-it deel uit van de groep en in 2019 kwamen ook Envi, Willy Crommen en transportbedrijf ADM Team Heavy Weight erbij.

Aertssen Group is wereldwijd actief in meer dan 31 landen en realiseerde in 2019 een omzet van 260 miljoen euro. Enkele recente bekende projecten zijn onder meer: de sloop van de voormalige Ford-fabriek, de uitbreiding van natuurgebied het Zwin, het Noorderlijnproject in Antwerpen, de installatie van de Arc Majeur, de waterbouw- en montagewerken van Het Louvre in Abu Dhabi en de aanleg van kunstmatige eilanden in de Malediven. De sloop van General Motors is voor Aertssen Group een bijzondere opdracht met emotionele waarde. Op de Opel-site stond ooit het ouderlijke huis van de familie Aertssen. Zij moesten uitwijken voor de uitbreiding van de haven.

Met meer dan 1300 gemotiveerde medewerkers, uitgebreide expertise en een hoogtechnologisch machinepark brengt het familiebedrijf elk project tot een goed einde. Kortom: People, Power and Passion to build on! Meer info: www.aertssen.be

Over De Meuter

Het slopen van de voormalige site van General Motors valt voor het familiebedrijf uit Ternat samen met haar 50-jarig bestaan. De know-how die tijdens die 50 jaar werd opgebouwd betekent voor haar klanten vandaag de absolute garantie van een goede afloop. De Meuter is al decennialang marktleider in sloop- en asbestverwijderingswerken met als bekendste projecten het Berlaymontcomplex, de voormalige NATO-site, het BNP gebouw, de Financiëntoren, La Poste du Louvre in Parijs, enz. Op dit moment worden te Brussel de WTC I en II torens ontmanteld en asbestvrij gemaakt en in begin April zullen ook die 2 gebouwen door de teams van De Meuter gesloopt worden. Daarnaast werden verschillende electriciteitscentrales en tankenparken door De Meuter gesloopt waardoor zij ook in de Industrie een stevige partner kan worden genoemd.

Ten slotte is De Meuter ook actief in de nucleaire wereld waar ze voor rekening van Belgoprocess, Belgonucleaire en GSK projecten heeft uitgevoerd.

Het terrein aan de Noorderlaan is ook voor De Meuter geen onbekend terrein. Zo heeft de firma in 2011 - samen met een andere partner - de volledige binnenlijn van de fabriek gesloopt zodat vandaag hoofdzakelijk nog de buitenschil van de gebouwen overblijft. Meer info: www.demeuter.be

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen