Port of Antwerp breidt vloot uit met energie-efficiënte sleepboten

Port of Antwerp breidt vloot uit met energie-efficiënte sleepboten

Vergroening en verduurzaming van de vloot

Port of Antwerp heeft op 19 april 2021 drie nieuwe RSD sleepboten ingehuldigd. Deze uitbreiding kadert in de vernieuwing en vergroening van de vloot waarbij er wordt ingezet op duurzame en energie-efficiënte vaartuigen.

In 2020 liepen 14.000 zeeschepen en 57.000 binnenschepen de haven van Antwerpen aan. Om al deze schepen veilig en vlot van de sluizen naar hun ligplaatsen te begeleiden en vice versa,  voert Port of Antwerp elk jaar 19.000 sleeptaken uit achter de sluizen, zowel op Rechter- als op Linkeroever. Om al deze sleeptaken tot een goed eind te brengen, beschikt Port of Antwerp over 18 operationele sleepboten en 250 collega’s die 24/7/365 paraat staan.

In september 2020 kocht Port of Antwerp de eerste RSD sleepboot over van Multraship NV, nadien volgde de aankoop van nog twee extra schepen. RSD staat voor Reversed Stern Drive en betekent dat de sleepboot is ontworpen volgens het dubbele boeg principe. Hierdoor kan deze dynamisch ingezet worden als voor en achter sleepboot. Bovendien is de sleepboot energie-efficiënter dankzij haar specifiek ontwerp en is ze uitgerust met een stikstofoxyden filter om te voldoen aan de IMO Tier III regelgeving. De nieuwe sleepboten zijn een ontwerp van scheepsbouwer Damen.

Intensieve opleiding

Om de bemanning en technische medewerkers klaar te stomen voor de komst van deze nieuwe schepen, kregen zij een intensieve opleiding van enkele maanden. Deze opleiding bestond uit een nautisch luik met betrekking tot het leren varen met roerpropellers en een technisch luik met betrekking tot kennis van scheepssystemen aan boord, onderhoud en oplossen van storingen. Deze intensieve en duurzame opleiding werd intern gestuurd en extern gefaciliteerd door Multraship NV en Damen.

Vergroening en verduurzaming van de vloot

Port of Antwerp beheert een vloot van 32 vaartuigen, bestaande uit sleepboten, baggerschepen en ondersteuningsvaartuigen. Deze vloot is verantwoordelijk voor bijna 85% van de totale CO2 uitstoot van Port of Antwerp. Om deze impact te minimaliseren is er gestart met een meerjarenproject rond de vernieuwing, vergroening en optimalisatie van de vloot. Naast de aankoop van nieuwe sleepboten, wordt er ook gekeken naar data om processen te verbeteren. Dit bijvoorbeeld samen met partners als Optiport, die een tool ontwikkelden om de planning van sleeptaken te optimaliseren  en Cognauship die zullen werken op de verbruiken van de eigen sleepboten.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Port of Antwerp wil een klimaatneutrale haven zijn in 2050. In onze rol als operator investeren we mee in deze energietransitie. De aankoop van deze boten kadert in de vernieuwing en vergroening van onze vloot waarbij we inzetten op duurzame en energie-efficiënte vaartuigen.”
Rob Smeets, Chief Operations Officer Port of Antwerp: “De voorbije jaren is er veel veranderd en hard gewerkt binnen onze operationele dienst. De lancering van Vessel Traffic Services (VTS), nieuwe sleepboten, binnenkort hybride handhavingsvaartuigen, … Stuk voor stuk sterke realisaties die we dankzij de inzet en het enthousiasme van alle collega’s hebben kunnen verwezenlijken.”
Havenschepen Annick De Ridder: “Met de uitbreiding van onze vloot blijven we inzetten op het 100% operationeel zijn van ons diensten en willen we verder het pad effenen voor een duurzame scheepvaart. Als Port of Antwerp geven we zelf het goede voorbeeld door een grote stap te zetten in de vergroening van onze eigen sleepboten. In de nabije toekomst zullen we ook experimenteren met sleepboten op duurzame methanol en waterstof.”

 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen