Skip to Content
Port of Antwerp en Fluvius installeren 2.500 nieuwe ledlampen in kader van duurzame haven

Port of Antwerp en Fluvius installeren 2.500 nieuwe ledlampen in kader van duurzame haven

Deze maand ronden Fluvius en Port of Antwerp een grootschalig verlichtingsproject in de Antwerpse haven af. In vier maanden tijd zijn daar maar liefst 2.423 ‘gewone’ lampen systematisch vervangen door interactieve ledverlichting. Beide bedrijven werkten nauw samen om dit huzarenstuk tot een goed einde te brengen.

Met een grootschalig verleddingsproject zette het Antwerpse havenbedrijf Port of Antwerp de volledige openbare verlichting in de Antwerpse haven om naar ledlampen. De uitvoering besteedde Port of Antwerp uit aan Vlaams netbeheerder Fluvius. Die kon voortbouwen op zijn uitgebreide ervaring in de ombouw van de stedelijke en gemeentelijke lichtparken naar leds. Al liep die in havengebied natuurlijk veel sneller dan in een dichtbebouwde woonzone of binnenstad.

Twee fases

Het verleddingsproject in de Antwerpse haven bestond uit twee fases. Eerst werden bijna 2.500 lichtpunten, verspreid over het hele havengebied, vervangen door interactieve ledlampen met een eigen dimprofiel. Vervolgens worden er waar nodig digitale meters tussengeplaatst, om het verbruik van de nieuwe lampen te meten.

Inzetten op veiligheid

Met de verledding van de Antwerpse haven zet Port of Antwerp bewust in op veiligheid. “De nieuwe, interactieve ledlampen sturen bij defect zelf een melding uit”, zegt Peter Melis, senior technisch manager projecten bij Port of Antwerp. “Dat maakt het mogelijk om snel te reageren en het probleem direct op te lossen. Bovendien weerkaatst het gele licht van de oude natriumlampen weinig kleuren, tegenover een kleurweergave van 90% bij ledlampen. Dit bevordert de zichtbaarheid. En goede verlichting is cruciaal als je beveiligingscamera’s wil inzetten.”

CO2-neutrale haven

Port of Antwerp evolueert volop naar een duurzame haven en daar maken ook deze zuinige leds deel van uit. Tegen 2023 wil Port of Antwerp een energiereductie van 5% realiseren ten opzichte van 2019 voor haar eigen gebouwen en openbare verlichting. Deze doelstellingen werden opgenomen in de energiebeleidsverklaring van Port of Antwerp in het kader van haar ISO50001 certificering.

 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen