Skip to Content
Port of Antwerp realiseert 7e recordjaar op rij

Port of Antwerp realiseert 7e recordjaar op rij

- Sterke basis voor toekomstig economisch succes - Duidelijke keuzes inzake duurzaamheid

Voor het zevende jaar op rij tekent Port of Antwerp in 2019 een duidelijke (verwachte) groei op van 1,3% en een totale overslag van 238 miljoen ton cargo. Hoewel sommige segmenten wegens geopolitieke onzekerheden duidelijk onder druk staan, gaat de haven er in het algemeen op vooruit. Dat doet ze niet alleen op economisch vlak; ook maatschappelijk zet de haven duidelijke stappen vooruit op het vlak van duurzaamheid en mobiliteit.

Groeicijfers in 2019
Ook in 2019 groeit Port of Antwerp verder als wereldhaven. Ondanks toenemende spanningen in de wereldhandel, noteert de haven ook dit jaar een duidelijke groei in totale overslag. Voornamelijk de containeroverslag wint aan marktaandeel (van 27,5% naar 28,2%) en ook in het segment droge bulk stijgt de totale overslag met 3,4%. Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen voelbaar. Dit resulteert in een totale daling van 13% in dat segment. Ook voor het segment van de vloeibare bulk daalt de overslag met 4,4%. Dat is voornamelijk te wijten aan economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen.

Story image

Springplank naar de toekomst
In 2019 werd een sterke basis gelegd voor het toekomstig succes van de haven van Antwerpen en de economische activiteit waarmee ze onlosmakelijk verbonden is. Zowel in de chemische als in de logistieke sector werden belangrijke investeringen bekendgemaakt. Naast de recordinvestering van 3 miljard euro door INEOS in de Antwerpse chemische cluster, werd dit jaar ook het startschot voor het ECLUSE-stoomnetwerk gegeven. Daarnaast is ook de Delayed Coker Unit van ExxonMobil in bedrijf gegaan en waren er nog tal van andere investeringen door spelers zoals BASF, Borealis en Standic.

Duurzaamheid voorop
De Vlaamse Regering nam vorige week een cruciale beslissing in het kader van het complex project rond de ontwikkeling van extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen. De beslissing is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie.

Tegelijkertijd met haar jaarcijfers, onthult Port of Antwerp het inrichtingsplan voor de Churchill Industrial Zone, de voormalige Opel-site aan het Churchilldok. Als één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven vlakbij de chemische cluster biedt dit gebied veel mogelijkheden voor de transitie naar een duurzame, circulaire haven. Het inrichtingsplan biedt ruimte aan innovatieve startups die hieraan kunnen bijdragen. Het plan omvat verschillende types en groottes van loten om diverse spelers te verwelkomen, alsook ruimte voor gedeelde diensten en een ‘proeftuin’ voor duurzame chemie met de nodige faciliteiten om innovatieve concepten in de praktijk te testen. Daarnaast wordt ook een reserve aangehouden die zich kan lenen voor het vestigen van een grotere speler in de toekomst.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Met Churchill Industrial Zone en andere pilootprojecten zet Port of Antwerp grote stappen in het waarmaken van haar ambities als duurzame en circulaire haven. We ijveren voor een multifuel port, een haven waar meerdere duurzame brandstoffen  naast elkaar bestaan. We  experimenteren binnenkort met sleepboten op duurzame methanol en waterstof. Ook het afvangen van koolstof via het proces van Carbon Capture and Utilisation en Carbon Capture and Storage en het hergebruiken van die koolstof in circulaire processen is een interessante piste om verder te onderzoeken. Het is immers onze ambitie om werk te maken van een duurzame transitie en Port of Antwerp speelt hierin een voortrekkersrol.”
Annick De Ridder, havenschepen en voorzitter Port of Antwerp: “De Churchill-site is met haar strategische ligging dé ideale locatie om de transitie in de Antwerpse chemiecluster te versnellen. Als haven willen we hier onze duurzame en circulaire ambities echt waarmaken. Daarom leggen we de lat om op de site toegelaten te worden hoog. We behouden evenwel nog een strategische reserve die ons toelaat om in de toekomst een groot en ambitieus project te faciliteren. Met dit inrichtingsplan beogen we honderden nieuwe jobs die verder bijdragen aan de duurzame groei van onze haven.”
Story image

Verdere inspanningen voor betere mobiliteit
Port of Antwerp blijft sterk inzetten op mobiliteit door het beter bundelen van goederentrafiek, de verdere digitalisering van de haveninfrastructuur en een gecoördineerd beheer van de spoorweginfrastructuur.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Een groeiende haven is een haven in beweging. We streven ernaar om ook in de toekomst de modal shift verder te zetten. Vorig jaar werd er 24 miljoen ton aan goederen per spoor vervoerd. Dat is 7% van de totale overslag. Dit aandeel moet tegen 2030 verdubbelen naar 15%. Ook pijpleidingen gaan een steeds grotere rol innemen.”

Ook voor personenvervoer wordt er blijvend ingezet op nieuwe oplossingen. Zo werd twee weken geleden een nieuwe tramlijn naar het Havenhuis ingehuldigd. Ook de fiets- en de waterbus blijven een enorm succes in 2019. In augustus  stapte de 800.000e pendelaar aan boord van de waterbus.

Annick De Ridder, Havenschepen en Voorzitter Port of Antwerp: “Ik kan niet trots genoeg zijn op dit zevende recordjaar. Maar na één jaar als havenschepen ben ik vooral dankbaar, want het succes van onze haven is vooral te danken aan de havengemeenschap. Dag na dag zetten werkgevers en werknemers zich in voor de belangrijkste economische motor van Vlaanderen en dat blijkt ook duidelijk uit de cijfers. Met de recente goedkeuring van de Vlaamse Regering in het dossier rond de extra containercapaciteit kunnen we op dat elan verdergaan.”

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen