Port of Antwerp zet autonome drones in voor handhaving veiligheid

Port of Antwerp zet autonome drones in voor handhaving veiligheid

Verder bouwen aan de haven van de toekomst

Om de veiligheid in de complexe havenomgeving te handhaven, zet Port of Antwerp voor het eerst een autonome drone in. De geheel zelfstandige drone zal verschillende use cases uittesten op het gebied van inspectie en controle. Dit kadert in de ambitie om in de nabije toekomst via een netwerk  van autonome drones ons te ondersteunen in onze kerntaken als havenautoriteit. Deze eerste testen zijn het resultaat van het ‘Port of the Future’ platform dat Port of Antwerp ter beschikking stelt om nieuwe innovaties in de havenomgeving uit te rollen.

Volledig zelfstandig

De haven van Antwerpen beslaat meer dan 120 km² en maakt deel uit van de ‘kritische’ infrastructuur van ons land. Het gebruik van drones kan een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene veiligheid in deze complexe omgeving. Drones geven immers een uniek perspectief vanuit de lucht en stelt de havenautoriteit in staat om een groot gebied op een snelle en veilige manier te beheren, inspecteren en controleren. Deze week wordt voor het eerst een autonome drone ingezet die is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Dronematrix. De drone vertrekt vanuit een vaste uitvalsbasis in de buurt van de Kieldrechtsluis en volgt een vastgelegd traject in de haven. Daarnaast kan de drone ook op aanvraag vliegen, bijvoorbeeld bij calamiteiten waar een overzicht op de situatie belangrijk is. De drone werkt volledig zelfstandig en laadt zichzelf op door middel van een intelligent dockingstation dat centraal beheerd wordt vanuit een webplatform.

Use-cases

De drone zal verschillende use-cases uittesten zoals inspectie van de infrastructuur, bewaking en monitoring, incidentmanagement, ligplaatsbeheer en olievlek- of drijfvuildetectie. Objectief is om de verschillende toepassingen in een realistische en complexe omgeving (Sevesobedrijven, windmolens, hoogspanning, …) te testen zodat deze in de toekomst de dienst Harbour Safety & Security (HSS) kunnen ondersteunen. Er zullen in de loop van 2021 meerdere testen volgen met andere autonome systemen, als voorbereiding op de realisatie van een operationeel netwerk van autonome drones in 2022.

Netwerk van autonome drones  

Volgens Port of Antwerp zal het inzetten van drones een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de haven van de toekomst. Ambitie is een netwerk van autonome drones die zo een ‘live feed’ kunnen voorzien van de verschillende havenactiviteiten. Eerder werden in het kader van de deelname van Port of Antwerp aan het SAFIR-project al uitgebreide testen uitgevoerd om de haalbaarheid van bemande en onbemande drones in de haven te onderzoeken. En eind vorig jaar sloegen Port of Antwerp en de European Maritime Safety Agency (EMSA) de handen in elkaar voor een project met een door een piloot bestuurde drone.

Deze eerste test met een autonome drone is het resultaat van het innovatieplatform dat Port of Antwerp ter beschikking stelt aan technologie-ontwikkelaars en industriële spelers om nieuwe technologieën te testen in de havenomgeving en de ontwikkeling ervan te versnellen. Hiermee willen we niet alleen onze eigen ambities met drones realiseren maar ook mogelijkheden bieden voor andere stakeholders binnen het havenplatform.

Erwin Verstraelen, Chief Digital & Innovation Officer Port of Antwerp: “Drones zijn een hefboom in het uitvoeren van onze kerntaken als havenautoriteit, gegeven de enorme oppervlakte van het havengebied. Dankzij een netwerk van drones houden we beter voeling met wat zich in de haven afspeelt. Via ons ‘Port of the Future’ innovatieplatform en samenwerking met partners zoals Dronematrix, kunnen wij technologische innovatie versnellen. Niet alleen voor drones, maar ook voor beloftevolle evoluties in autonome scheepvaart, slimme camera's en sensoren. Op die manier werken we aan een veilige, efficiënte en slimme haven: de haven van de toekomst.”
Lander Vanwelkenhuyzen, General Manager DroneMatrix: “Voor DroneMatrix zijn de havens belangrijke focus area’s, de mogelijkheden voor de inzet van een automatische drone in deze gebieden zijn legio. Een verhoogde veiligheid, uitgebreide inspectiemogelijkheden en een sterk verbeterde ‘situational awareness’ die de inzet van menselijke interventies naar een hogere effectiviteit kunnen tillen… het zijn maar een paar van de voordelen van onze YACOB-technologie, nota bene ontwikkeld op Vlaamse bodem. Onze hard- en softwareontwikkelingen hebben een maturiteit bereikt, waardoor we nu écht aan de slag kunnen. In de volgende maanden zal DroneMatrix verschillende early adopter programma’s lanceren waar deze technologie voor een eerste keer op een “industrial scalable” wijze ingezet zal worden.”
Annick De Ridder, havenschepen: “We zetten alle zeilen bij voor een veilige haven en drones zullen daarvoor in de nabije toekomst onmisbaar worden, ook in onze haven. Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om de duurzame groei van onze haven op de lange termijn te garanderen. Port of Antwerp is daarom de drijvende kracht achter het bedenken en realiseren van oplossingen voor de uitdagingen van morgen. De haven is de ideale omgeving om innovatieve technologie te testen en verder te ontwikkelen.“

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen