Primeur voor haven van Antwerpen: GDP-richtlijnen voor distributie farmaceutische producten

Primeur voor haven van Antwerpen: GDP-richtlijnen voor distributie farmaceutische producten

Lifesciences en Healthcare producten vragen om een specifieke behandeling tijdens de distributie ervan, die is vastgelegd in de GDP (Good Distribution Practice) richtlijnen. Port of Antwerp heeft deze vertaald naar de maritieme sfeer en de Antwerpse haven is daarmee de eerste maritieme haven wereldwijd die, in de gehele logistieke keten, onder de norm van de Europese GDP regels kan opereren.

Eerste haven wereldwijd met GDP-richtlijnen

België is een belangrijk knooppunt voor de Lifesciences & Healthcare sector en veel multinationals hebben hier hun vestiging. 1 op de 6 geneesmiddelen die vanuit Europa worden geëxporteerd, vertrekt vanuit België en de helft van deze geneesmiddelen wordt in België geproduceerd. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, zodat de productkwaliteit van Lifesciences & Healthcare producten zoals medicijnen, bloedplasma, vaccins en medisch materiaal gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces. En hoewel deze sector vooral geassocieerd wordt met luchtvracht, is er steeds meer vraag naar de verscheping per koelcontainer.

Met 63.000 m² aan magazijnen die voldoen aan de GDP-richtlijnen, 8000 plugs voor koelcontainers en een wereldwijde connectiviteit met meer dan 1000 bestemmingen, kan de haven van Antwerpen hier een belangrijke rol in spelen. Daarom heeft Port of Antwerp GDP-richtlijnen opgesteld voor de diepzeevracht en havenlogistiek van deze temperatuurgevoelige producten. Dit maakt de haven de eerste zeehaven ter wereld die onder de Europese GDP-regels kan opereren, in alle schakels van de logistieke keten, inclusief de containerterminals.

Meer informatie kom je te weten in onze webinar op 17 november.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “De distributie van miljarden vaccins vormt een ongekende logistieke uitdaging en zal de grenzen van de logistieke ketens verleggen. Als haven van Antwerpen werken we vandaag al samen met een aantal partners binnen het World Economic Forum om antwoorden te vinden op de vele vragen die deze enorme logistieke operatie oproept. Niet in het minst om ook de bevolking in minder ontwikkelde landen te bereiken en hun toegang tot het vaccin te verzekeren.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Deze GDP-richtlijnen maken van het transport via koelcontainer een volwaardig alternatief voor luchtvracht. Dankzij de strategische ligging van onze haven, de meer dan 1.000 vaste verbindingen, onze koelcontainer capaciteit en de expertise en knowhow binnen onze haven, kunnen wij deel uitmaken van de oplossing. We zijn trots om als eerste haven wereldwijd hier een voortrekkersrol in te spelen zodat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Dank aan alle partners om dit mee mogelijk te maken”
Andy Faes, Regional Manager Healthcare Vertical Europe, Expeditors: “Met dit initiatief dat meer dan 2 jaar geleden is opgestart wil de haven van Antwerpen er voor zorgen dat er standaardisatie is op vlak van regelgeving in GDP op het niveau van de haven. Dit is wereldwijd zeer uniek en zal ten goede komen van de patiënten op het einde van de logistieke keten.”

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen