Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenplatform 100% operationeel

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenplatform 100% operationeel

De derde bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen heeft deze ochtend plaatsgevonden. Er werd bevestigd dat de haven 100% operationeel is.

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenketen blijft werken

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: havenketen blijft werken

De tweede bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen heeft deze ochtend plaatsgevonden. Er werd bevestigd dat de haven feilloos blijft werken als onmisbare schakel voor de bevoorrading van België én van een groot deel van Europa.

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: haven 100% operationeel

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen bevestigt: haven 100% operationeel

De eerste bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen heeft deze ochtend plaatsgevonden. Er werd bevestigd dat de haven tot de essentiële infrastructuur van ons land behoort en belangrijk is voor de bevoorrading van het land en van Europa. De haven blijft dus 100% operationeel dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers. Daarnaast werden enkele aandachtspunten gedefinieerd, alsook een havenmonitor opgesteld om de dagelijkse werking in kaart te brengen met het oog op eventuele extra maatregelen.

Coronavirus - De haven van Antwerpen blijft open

Coronavirus - De haven van Antwerpen blijft open

Haven van Antwerpen verzekert continuïteit omdat het een cruciale rol vervult in de bevoorrading van ons land en van een groot deel van Europa.

Coronavirus - Haven van Antwerpen blijft operationeel

Coronavirus - Haven van Antwerpen blijft operationeel

Op 12 maart kondigde de Belgische regering speciale maatregelen aan om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Tegelijkertijd heeft de premier belangrijke sectoren, waaronder de haven, gevraagd om hun activiteiten draaiende te houden. Port of Antwerp neemt haar verantwoordelijkheid en maakt er een prioriteit van om de haven volledig operationeel te houden.

Volgende fase afbraak Opel-site in haven van Antwerpen: blauwe watertoren gesloopt

Volgende fase afbraak Opel-site in haven van Antwerpen: blauwe watertoren gesloopt

Nieuw inrichtingsplan doelt op duurzame transitie

Coronavirus - geen reden tot paniek

Coronavirus - geen reden tot paniek

Hoewel er inmiddels meerdere besmettingen met het Coronavirus, ook wel bekend als Covid-19, zijn in Europa, is er geen reden tot paniek. Tot op vandaag zijn er geen gevallen van het Covid-19 virus gemeld in de haven van Antwerpen.

Port of Antwerp en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust tekenen contouren van een nieuw havencoördinatiecentrum uit.

Port of Antwerp en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust tekenen contouren van een nieuw havencoördinatiecentrum uit.

AMS zet verder in op de Leerstoel Duurzame Transformatie

AMS zet verder in op de Leerstoel Duurzame Transformatie

In 2017 lanceerde AMS met de steun van BASF Antwerpen, Port of Antwerp en Randstad België de allereerste leerstoel voor duurzame transformatie wereldwijd.

Mogelijk EU-subsidie voor internationale samenwerking CO2-opslag

Mogelijk EU-subsidie voor internationale samenwerking CO2-opslag

De Europese Unie is in principe bereid subsidie te geven aan een project om CO2 van de industrie in Antwerpen, Gent, Zeeland en Rotterdam op te slaan onder de Noordzee.

Year
Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 238 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag u mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen