Port of Antwerp zet fors in op stukgoed: zoektocht naar breakbulk kandidaat voor Churchilldok gestart

Port of Antwerp zet fors in op stukgoed: zoektocht naar breakbulk kandidaat voor Churchilldok gestart

Het Churchilldok, gelegen in het midden van de haven, wordt een volwaardig ‘Breakbulkdok’. Aan het zuiden van dit dok komt namelijk een watergebonden concessie vrij waarbij Port of Antwerp er resoluut voor kiest om er stukgoedactiviteiten te ontwikkelen. Hiermee toont de haven dat ondanks de druk op dit segment door mondiale handelsperikelen en de coronacrisis, breakbulk een absolute prioriteit blijft en dat ze dit wilt blijven ondersteunen.

Vrijgave van containers in haven van Antwerpen voortaan digitaal

Vrijgave van containers in haven van Antwerpen voortaan digitaal

De haven van Antwerpen zet een volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. ‘Certified Pick up’ een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers gaat vanaf 1 januari 2021 van start en vervangt het huidige systeem van pincodes. De nieuwe werkwijze zal garant staan voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten.

Port of Antwerp houdt stand dankzij containeroverslag

Port of Antwerp houdt stand dankzij containeroverslag

Totale goederenoverslag daalt in augustus; herstel in zicht

Vernieuwende stofzuiger verwijdert plastic uit natuurgebied in Antwerpse haven

Vernieuwende stofzuiger verwijdert plastic uit natuurgebied in Antwerpse haven

‘Nul-O-Plastic’ gaat historische vervuiling in Galgeschoor te lijf

Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verdere verlenging van betalingstermijn voor concessies en havenrechten

Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verdere verlenging van betalingstermijn voor concessies en havenrechten

Om de rederijen, binnenvaartoperatoren en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, wordt een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toegestaan.

Port of Antwerp verwelkomt tweede grootste containerschip ooit

Port of Antwerp verwelkomt tweede grootste containerschip ooit

De containerreus 'HMM Gdansk' komt op 14 augustus aan in Antwerpen

Vlaamse overheid, Port of Antwerp en SeReAnt verbeteren samen de waterkwaliteit van de haven van Antwerpen

Vlaamse overheid, Port of Antwerp en SeReAnt verbeteren samen de waterkwaliteit van de haven van Antwerpen

Slibverwerkingsinstallatie AMORAS verwerkt meest vervuilde baggerslib

Opslag ammoniumnitraat onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden in haven van Antwerpen

Opslag ammoniumnitraat onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden in haven van Antwerpen

Gisteren raakte Libanon zeer zwaar getroffen door een ontploffing in de haven van Beirut. Port of Antwerp is bijzonder geraakt door deze tragedie en leeft mee met eenieder die hierdoor getroffen is.

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen opnieuw samen: haven blijft operationeel

Coronavirus - Taskforce Haven van Antwerpen opnieuw samen: haven blijft operationeel

De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen is deze namiddag opnieuw samengekomen. De haven behoort tot de essentiële infrastructuur van ons land omdat ze cruciaal is voor de bevoorrading van het land en van Europa. De haven blijft ook tijdens deze tweede coronagolf 100% operationeel. Dit dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers. Tijdens de opnieuw samengeroepen taskforce werden enkele aandachtspunten gedefinieerd omtrent de extra opgelegde maatregelen door de Nationale Veiligheidsraad en de provincie Antwerpen.

Port of Antwerp beperkt de schade in coronacrisis

Port of Antwerp beperkt de schade in coronacrisis

Totale goederenoverslag daalt met 4,9%; eerste tekenen van herstel zichtbaar

Year
Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 238 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag u mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen