Wereldprimeur voor haven van Antwerpen: eerste waterstof aangedreven sleepboot

Wereldprimeur voor haven van Antwerpen: eerste waterstof aangedreven sleepboot

Port of Antwerp heeft opdracht gegeven voor de bouw van een sleepboot aangedreven door waterstof, de eerste ter wereld. Deze ‘Hydrotug’, uniek in zijn soort, wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die werken op waterstof in combinatie met diesel. Bovendien zullen de motoren beantwoorden aan de strengste norm, de EU Stage V,  waarmee ze de meest emissie-efficiënte motoren op de markt zijn. Deze ultra lage-emissie sleepboot wordt gerealiseerd door Compagnie Maritime Belge (CMB), een pionier op het gebied van het inzetten van waterstof in scheepvaart. De haven zet met deze wereldprimeur een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en CO2-neutrale haven. Port of Antwerp geeft hiermee deze veelbelovende technologie een duwtje in de rug en hoopt dat de maritieme sector volgt. De sleepboot maakt deel uit van een integraal vergroeningsprogramma van de eigen vloot waarbij systematisch wordt gestreefd naar de integratie van de meest milieuvriendelijke beschikbare technologieën.

Ultra lage-emissie

Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler in het ondernemingsplan van de haven, waarbij de transitie naar alternatieve brandstoffen om de CO2 uitstoot te reduceren een essentiële rol speelt. Port of Antwerp heeft daarom de rederij  Compagnie Maritime Belge opdracht gegeven voor de bouw van een ‘dual fuel’ sleepboot die werkt op een combinatie van waterstof en diesel. Testen wijzen uit dat tot 85% van het  motorvermogen geleverd kan worden door waterstof, een koolstofarme brandstof. De verbrandingsmotoren beantwoorden aan de strengste norm, de EU Stage V, en zullen daardoor de meest emissie-efficiënte motoren op de markt zijn. Wanneer er door omstandigheden geen waterstof beschikbaar is, kan de sleepboot naadloos overschakelen op louter diesel. Op deze manier is de operationele veiligheid en beschikbaarheid  van de sleepboot te allen tijde gegarandeerd. De Hydrotug is de eerste sleepboot ter wereld die met behulp van deze innovatieve technologie wordt aangedreven.  

De combinatie van deze ‘dual fuel’ technologie met een state of the art partikelfilter en katalysator, die aan de hoogste eisen voldoen, zorgt er voor dat de Hydrotug een ultra lage-emissie sleepboot is. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij en de partikelfilter en de katalysator zorgen voor een minimale uitstoot van NOx en fijn stof.

De bouw wordt binnenkort opgestart en naar verwachting zal de Hydrotug binnen 2 jaar operationeel zijn. Deze innovatie maakt deel uit van een integraal vergroeningsprogramma van de eigen vloot waarbij systematisch wordt gestreefd naar de integratie van de meest milieuvriendelijke beschikbare technologieën.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “De rol van Antwerpen als industriële zeehaven in de energietransitie is niet te onderschatten. We werken toe naar een duurzame en CO2-neutrale haven. Samen met onze partners en een voortdurende zoektocht naar innovatieve toepassingen en opportuniteiten, bereiden we ons voor op de toekomst. Met deze primeur willen we verder het pad effenen voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, om de transitie naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen mee vorm te geven. Als Port of Antwerp geven we zelf het goede voorbeeld door een grote stap te zetten in de vergroening van onze eigen sleepboten.”

Waterstof: de brandstof van de toekomst

Met de Hydrotug bevestigt CMB haar internationale pioniersrol op het gebied van de omslag naar schepen op groene brandstof. Vorig jaar nog ontving de Antwerpse rederij de sustainability award voor de ‘Hydroville’ shuttle. Dit passagiersvaartuig met beperkte afmetingen en vermogen maakt ook gebruik van de ‘dual fuel’ technologie en staat binnen de Antwerpse haven in voor duurzaam woon-werkverkeer.

Samen met de Gentse motorenbouwer ABC heeft CMB de joint-venture BeHydro opgezet om de technologie verder te ontwikkelen voor medium speed motoren met een hoger vermogen. De Hydrotug is het eerste vaartuig met een vermogen  van circa 4000 kW dat met deze dual fuel waterstof-diesel technologie wordt aangedreven.  

Alexander Saverys, CEO Compagnie Maritime Belge: “We zijn overtuigd van de kracht van waterstof als sleutel voor een duurzame scheepvaart, en bij uitbreiding voor de energietransitie. De expertise die we zullen opdoen met de Hydrotug, kunnen we inzetten voor de verdere ontwikkeling van waterstof als scheepsbrandstof.”
Havenschepen Annick De Ridder: “Waterstof is een van de sleutels voor een economie en samenleving met een minimale impact op het milieu en is een van de brandstoffen voor de toekomst. Met Port of Antwerp willen we waterstof alle kansen geven en ons engageren als actieve voortrekker van de waterstofeconomie op Europees vlak. Het ecosysteem van het Antwerps havenplatform is hiervoor een ideale proeftuin op grote schaal. We willen daarmee een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere havens.”

Voor meer informatie:


CMB - Roy Campe:  +32 471 80 19 59

Port of Antwerp:  +32 3 205 20 70

 

 

 

 

 

 

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen