Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verdere verlenging van betalingstermijn voor concessies en havenrechten

Alfaport Voka, Havenbedrijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever akkoord over verdere verlenging van betalingstermijn voor concessies en havenrechten

Om de rederijen, binnenvaartoperatoren en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, wordt een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toegestaan.

Naar aanleiding van de COVID-19-crisis vroeg de Antwerpse havengemeenschap om ondersteuningsmaatregelen te nemen. Na overleg met Alfaport Voka heeft het Havenbedrijf in april de betalingstermijn voor zeevaart- en binnenvaartrechten verlengd en – tevens in samenspraak met MLSO - in juni de betalingstermijn voor concessies verlengd. Zowel het Havenbedrijf als MLSO hebben beslist om deze maatregelen te verlengen (in die mate zoals hierna weergegeven).

De betalingstermijn zowel voor zeevaartrechten (normaal gezien 18 dagen) en voor binnenvaartrechten (normaal gezien 30 dagen) blijft verlengd naar 48 dagen. Dit uitstel van betaling geldt voor alle schepen die vanaf 1 september tot en met 30 november 2020 in de haven van Antwerpen aanmeren. Voor de zeevaart wordt dit uitstel toegepast op tonnenmaatrecht en aanlegrecht.

De betalingstermijn voor de concessiefacturen voor Q4 wordt verlengd tot 30 oktober 2020. Op specifiek en gemotiveerd verzoek van concessionarissen kunnen het Havenbedrijf en MLSO uitzonderlijk voor wat betreft Q4 2020 overgaan op maandelijkse facturen. Deze uitzonderingsmaatregel kan evenwel enkel worden aangevraagd door concessionarissen die specifiek voor Q3 een fundamenteel omzetverlies, trafiekverlies en / of cashflow probleem hebben. Dit moet uitdrukkelijk worden aangetoond in het verzoek en dit in elk geval met cijfers (aldus moet het verzoek afdoende gemotiveerd zijn). Derhalve is er op dit vlak wel sprake van een minder brede uitzonderingsmaatregel dan wat betreft voor de facturen voor Q3. Dergelijk verzoek moet uiterlijk op 18 september 2020 worden geformuleerd aan pd_concessies@portofantwerp.com (Havenbedrijf) of facturatie@mlso.be (MLSO). Door deze maatregel zullen de facturen voor Q4 later gesteld worden dan normaal het geval is.

Voor meer details kan je terecht op de website van het Havenbedrijf Antwerpen en www.mlso.be/nl/voor-bedrijven

Het Havenbedrijf, MLSO en Alfaport Voka volgen in nauwe samenwerking de situatie op de voet.

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen