Eerste bedrijven voor NextGen District in haven van Antwerpen ondertekenen overeenkomst

Eerste bedrijven voor NextGen District in haven van Antwerpen ondertekenen overeenkomst

Triple Helix en Bolder Industries als eerste concessionarissen

Deze week hebben de eerste concessionarissen voor NextGen District in het hart van de haven van Antwerpen officieel getekend. De toezegging van twee pioniers, Triple Helix en Bolder Industries, is een belangrijke mijlpaal in de concrete invulling van de toekomstige hotspot voor circulaire economie. Samen met innovatieve gamechangers wil Port of Antwerp in deze cluster van circulaire bedrijven bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.

Hotspot voor circulaire economie

NextGen District wordt de toekomstige hotspot voor circulaire economie in de haven van Antwerpen, op de voormalige 88 ha van General Motors. Port of Antwerp koos er bewust voor om deze grote zone vlakbij de grootste chemische cluster van Europa vrij te maken voor circulaire economie. Innovatieve spelers binnen de circulaire proces- en maakindustrie zullen er ‘end-of-life-producten’ een nieuw leven geven, circulaire koolstofoplossingen onderzoeken en testprojecten met hernieuwbare energie uitvoeren. Om zoveel mogelijk nationale en internationale pioniers op het gebied van circulariteit aan te trekken, werd in oktober 2020 en juni 2021 een marktbevraging georganiseerd.

Gamechangers Triple Helix en Bolder Industries

De twee bedrijven die als eerste hebben getekend zijn beide echte gamechangers. Het Antwerpse bedrijf Triple Helix gaat een fabriek bouwen om polyurethaanschuim, afkomstig van onder meer afgedankte matrassen, isolatiepanelen en autozetels samen met gebruikte PET uit de retail- en voedingsindustrie om te zetten in polyolen en amines. Die zuivere chemische stoffen kunnen dan opnieuw ingezet worden, onder meer bij de productie van nieuwe polyurethaan producten. De fabriek zal volledig circulair werken en in haar eigen energiebehoeftes voorzien.

Bolder Industries, pionier op het gebied van duurzame chemische productie op basis van afgedankte autobanden, levert enorme milieubesparingen op voor de wereldwijde rubber- en kunststofindustrie en hun klanten. Het gepatenteerde proces van het bedrijf extraheert de chemische stoffen uit afgedankte autobanden om BolderBlack® and BolderOil™ te maken voor hergebruik in rubber, plastic en petrochemische producten. In dit terugwinningsproces wordt 98% van de materialen van de band gebruikt, terwijl 75% van de vaste stoffen en vloeistoffen hun weg terugvinden naar nieuwe banden, geproduceerde rubberproducten en kunststoffen.

De totale investeringswaarde van deze twee nieuwe spelers bedraagt ong. 100 miljoen euro en zorgt voor minstens een 70-tal nieuwe jobs. Na het aanvragen van de nodige vergunningen, is de doelstelling om tegen 2023-2024 operationeel te zijn.

Verdere invulling

Ondertussen zijn de gesprekken met mogelijke andere kandidaten nog volop bezig. De projecten worden beoordeeld op haalbaarheid, toekomstgerichtheid, innovatieve waarde, klimaatimpact en wendbaarheid. Meer nieuws hierover zal volgen in de loop van 2022.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “De handtekening van deze eerste twee concessionarissen is een mijlpaal voor NextGen District én voor Port of Antwerp. Meerdere teams binnen onze organisatie hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om deze mijlpaal te bereiken. Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in onze pioniersrol in het kader van de klimaattransitie. Ik wil beide bedrijven bedanken voor hun durf om deze eerste stappen in het onbekende te zetten en ik hoop dat andere changemakers zullen volgen.”
Steven Peleman, CEO Triple Helix: “Om op drastische wijze emissies en afvalvervuiling te reduceren, willen wij het principe van materiaalreïncarnatie tonen aan de wereld. In onze fabriek op NextGen District willen wij polyurethaanschuimen aan het eind van hun leven recupereren en omvormen in hun belangrijkste componenten om zo weer bruikbaar te zijn in nieuwe producten. Dat is vernieuwend en uitdagend, maar met Port of Antwerp, BlueChem en onze industriële en kennispartners komen wij met de sterkste opstelling aan de aftrap. Geen woorden maar daden!”
Tony Wibbeler, CEO Bolder Industries: “Sinds 2015 leveren wij materiaaloplossingen die wereldwijd nu in duizenden rubber-, kunststof- en petrochemische producten zitten en bij enkele van 's werelds meest erkende merken. We zijn erg trots om ons aan te sluiten bij NextGen District dat strategisch gelegen is, waardoor Bolder Industries haar wereldwijde klanten beter kan bedienen en een zinvolle bijdrage kan leveren aan de circulaire economie."
Annick De Ridder, Voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp en Antwerps schepen bevoegd voor haven: “De twee nieuwe pioniers brengen investeringen, innovatie en tientallen jobs met zich mee, en dat is zeer goed nieuws voor onze haven. In NextGen District zullen ze alle ruimte krijgen om te innoveren en bij te dragen aan de versterking, synergie en diversificatie van het havenplatform. Met deze cluster van circulaire bedrijven op een logistieke toplocatie kunnen we de transitie naar een klimaatneutrale samenleving versnellen.”
Claire Tillekaerts, CEO Flanders Investment & Trade Agency: “Ook in Covid-tijden blijft Vlaanderen een aantrekkelijke bestemming voor nieuwe buitenlandse investeerders. De synergie tussen de centrale ligging van onze regio en de logistieke troeven van de Port of Antwerp, aangescherpt door een hands-on beleid van de Vlaamse regering dat inzet op circulaire economie vormt een zeer attractief kader voor innovatieve bedrijven, met wederzijds aanvullende effecten. Ik ben dan ook zeer verheugd om Bolder Industries als nieuwe ecosysteem-versterkende partner in Vlaanderen te mogen verwelkomen.”

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 240 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen