Suezincident: Port of Antwerp anticipeert waar mogelijk op drukke terminals

Suezincident: Port of Antwerp anticipeert waar mogelijk op drukke terminals

Het Suezkanaal is weer open. Maar de gevolgen voor het globale scheepvaartverkeer zullen zich nog lang laten voelen. Schepen zullen met vertraging aankomen en ook weer vertrekken, met drukke terminals en pieken van lading als gevolg. Voor Port of Antwerp is de impact zeer moeilijk in te schatten, waar mogelijk bereiden de containerterminals zich voor op het behandelen van extra lading.

“Het gaat drukker worden op de terminals in de haven van Antwerpen” zegt Barbara Janssens. “Vanaf volgende week, 12 april, zal de drukte aan onze terminals wellicht toenemen. De eerste schepen die achter de Ever Given voeren, doen veelal eerst Rotterdam en Hamburg aan en komen dan pas toe in Port of Antwerp. We rekenen op 12-14 dagen na het Suez-incident. Het is niet eenvoudig om de exacte impact qua drukte in Port of Antwerp in te schatten. Veel hangt af van de beslissingen van rederijen en terminals, die de zaken vanuit globaal perspectief bekijken.”
"Het incident is een echte puzzel voor terminals en rederijen. De vertragingen komen bovenop de vertragingen die al sinds eind 2020 aan de gang zijn – onder meer door toegenomen lading, tekorten aan containerschepen en de covid-situatie waardoor mankrachten anders ingepland moesten worden – en de terminalcapaciteit sterk onder druk zetten” zegt Barbara Janssens.

Vinger aan de pols

"Port of Antwerp houdt de vinger aan de pols samen met de rederijen en bij de containerterminals om te kijken waar er ruimte voor containers kan worden gecreëerd. Zo zijn er al terminals die beslisten dat containers voor export pas enkele dagen voordat ze geladen kunnen worden op de terminal mogen staan. Er wordt ook bekeken hoe we de capaciteit landinwaarts optimaler kunnen benutten en nog meer gebruik kunnen maken van binnenvaart en spoor. Het komt erop aan met de hele keten nauw samen te werken om beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in te zetten."
“Gelukkig is de containeroverslag in Antwerpen gespreid over de verschillende vaargebieden en zijn we niet overwegend afhankelijk van het Verre en Midden-Oosten”, vult Barbara Janssens aan. “Dat maakt dat we als Port of Antwerp toch iets minder gevoelig zijn aan incidenten in de supply chain. Ook behoren onze terminal operators tot de meest efficiënte ter wereld en beschikken we over grote opslagcapaciteit. Die heeft ons in covid-tijden ook geholpen om pieken en dalen in vraag en aanbod op te vangen en heeft er voor gezorgd dat we het land konden blijven bevoorraden.“

Ook consument voelt impact

De impact op het wereldwijde vervoer van containers zal wellicht nog enkele maanden aanhouden, want er is geen reservecapaciteit aan containerschepen om extra in te zetten en deze tekorten op te vangen. De impact is vandaag voelbaar bij vele winkeliers en hun klanten, die merken dat bestellingen van producten – denk aan fietsen en dergelijke – vertraging oplopen.

Verwacht wordt dat de impact op de totale overslagcijfers van Port of Antwerp beperkt zal blijven. “We zullen meer volatiliteit zien: pieken en dalen in overslag, maar verwachten dat dat weer uitvlakt in de totale jaarcijfers.” Containers bleven het de voorbije kwartalen heel goed doen, ondanks de covid-crisis.

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen