Vessel Traffic Services (VTS) breidt uit op rechteroever

Vessel Traffic Services (VTS) breidt uit op rechteroever

Dienst zorgt voor veilig en vlot scheepvaartverkeer

Vanaf 22 november rolt Port of Antwerp Vessel Traffic Services (VTS) uit achter de sluizen op rechteroever. Begin dit jaar startte de scheepvaartbegeleiding reeds op linkeroever.

Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in het scheepvaartverkeer toe. De dienst VTS zorgt voor een efficiëntere begeleiding van dit verkeer door advies en informatie te geven over scheepsnavigatie, weersomstandigheden, calamiteiten en andere mogelijke risico’s. Daarnaast garandeert VTS ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het milieu in de haven. VTS is sinds april dit jaar 24 op 7 operationeel op linkeroever. Op basis van deze best practices, komt daar nu de dienstverlening op rechteroever bij.

Uitbreiding naar rechteroever

De implementatie van de VTS-dienstverlening op rechteroever gebeurt in twee fases. In een eerste fase die op 22 november aanvangt, wordt Sector Polder actief op VHF-kanaal 2. Sector Polder beslaat het noordelijke deel van de dokken. De VTS-dienstverlening in het zuidelijke deel zal in het voorjaar van 2022 worden opgestart. Samen met de start van Sector Polder wijzigen de functies van enkele VHF kanalen. De brugwachter van de Lillobrug zal bijvoorbeeld bereikbaar zijn via het sectorkanaal VHF 2 zodat de scheepvaart niet meer moet overschakelen naar VHF 62. De bereikbaarheid van de verschillende diensten wordt hier weergegeven.

VTS - Sector Polder
VTS - Sector Polder

Heropening Oostgeul Lillobrug

De oostelijke overspanning van de Lillobrug wordt tegelijk met de opstart van de VTS-dienstverlening terug geopend waardoor het verkeer naar het Noorden van de haven weer vlotter kan verlopen. De opening van de geul is gekoppeld aan de voorwaarde van een maximumsnelheid van 7km/h bij onderdoorvaart en in de zone volgend op de passage van de brug. Details over deze wijzigingen zijn terug te vinden in de nautische berichten.

Contact

Acht VTS-verkeersleiders en zesentwintig VTS-operatoren werken mee aan veilig en vlot verkeer vanuit het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis. Bij vragen kan je terecht bij het VTS-team via het e-mailadres VTS@portofantwerp.com.

 

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. 

www.portofantwerp.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerp.com

Port of Antwerp
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen